Plan i program 2018./2019.

Indeks Članka


UVOD

Dječji vrtić Blagovijest javna je ustanova koja, u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića Blagovijest je Družba sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskoga, Provincija Navještenja Gospodinova – Split.

Katolički dječji vrtić Blagovijest djeluje u tri objekta: Centralni objekt u Kaštel Starom te u dvije podružnice u Zadru i Sinju.

Vrtić u Kaštel Starom počeo je radom 1982. godine, registriran je 1. listopada 1992. kao Dječji vrtić „Zvjezdice“. Godine 1999. vrtić je prema zakonskim propisima preregistriran u vjerski Dječji vrtić BLAGOVIJEST, s podružnicama u Zadru i Sinju.

Zadar

Sestre su u Zadru počele s odgojnom djelatnošću početkom 1973. odgovorivši tako na potrebe roditelja toga vremena. Djelatnost se kontinuirano odvijala do 1991. godine, do početka rata na Zadarskom području kada je zbog ratnih neprilika i svakodnevnog granatiranja grada vrtić zatvoren. U tom ratnom vremenu je sagrađen novi objekt unutar samostanskog dvorišta te vrtić ponovno započinje s radom 1. rujna 1993. god. pod nazivom Dječji vrtić „ZVONČIĆI“.

Godine 1999. vrtić je preregistriran i pripojen Dječjem vrtiću Blagovijest Kaštel Stari kao njegova podružnica.

Sinj

U samostanu sestara milosrdnica u Sinju djeluje Dječje zabavište od 1879. godine, najprije privatno, a od 1884. godine s pravom javnosti. 1944. godine državna (u to vrijeme komunistička) vlast dokida odgojnu djelatnost sestara. Sestre s djelatnošću ponovno započinju 1. rujna 1994. kad je vrtić registriran pod nazivom Dječji vrtić „Mama Roza“.  Godine 1999. vrtić je preregistriran; pravno je pripojen Dječjem vrtiću Blagovijest Kaštel Stari kao njegova podružnica.

U sudski registar Trgovačkog suda u Splitu dječji vrtić Blagovijest upisan je 19. kolovoza 1999.

Dječji vrtić Blagovijest osnovan je od vjerske zajednice te se u njemu provodi katolički vjerski program prilagođen dobi djece. Držimo važnim iskustvo vjere i Božje blizine približiti djeci kroz jednostavnost pripovijedanja te ostalim oblicima komuniciranja u svim prilikama, odnosima, aktivnostima i događanjima u svakodnevnom životu vrtića. Upis djece u naše vrtiće osobni je izbor roditelja koji za svoje dijete žele baš ovakav program.


USTROJSTVO RADA

Dječji vrtić BLAGOVIJEST provodi redoviti 10-satni program djece rane i predškolske dobi od 3. godine života do polaska u školu, prilagođene razvojnim potrebama, mogućnostima i sposobnostima djeteta. Odgojno obrazovna djelatnost Vrtića odvija se u tri objekta u prostorima Samostana sestara milosrdnica:

Središnji objekt:       

Kaštel Stari, Bana Jelačića 55
telefon: 021/246-289; fax: 021/246-281
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Područni objekti:     

Zadar
Sv. Vinka Paulskog  25
tel./fax: 023/314-127 
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sinj
Istarska 21
telefon: 021/824-779
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dječji vrtić BLAGOVIJEST ima šest (6) odgojnih skupina.

Središnji objekt u Kaštel Starom odgojno obrazovnu djelatnost obavlja u dvije (2) odgojne skupine:

 1. mlađa mješovita skupina
 2. starija mješovita skupina 

Područni objekt u Zadru odgojno obrazovnu djelatnost obavlja u dvije (2) odgojne skupine:

 1. mješovita skupina
 2. mješovita skupina

Područni objekt u Sinju odgojno obrazovnu djelatnost obavlja u dvije (2) odgojne skupine:

 1. mlađa mješovita skupina
 2. starija mješovita skupina

Ukupan broj djece u ovoj pedagoškoj godini u sva tri objekta je 138.


DJEČJI  VRTIĆ  BLAGOVIJEST

SKUPINA

BROJ DJECE

UKUPNO DJECE

ODGOJNE  DJELATNICE

Središnji  objekt  KAŠTEL  STARI  Bana Jelačića 55

I. mlađa

mješovita 

 (3 – 5 god.)

24

48

Jelena Zebić, s. Monika, VŠS  

Vesna Milković, s. Tomislava,

VŠS

II.  starija mješovita

(5 – 7 god.)

24

Iva Bakić, s.Krešimira, VŠS

Marina Miše.  VŠS

 

Podružnica            ZADAR                   Sv. Vinka Paulskog  25

I.

mješovita   

(3 – 7 god.)

22

44

Sara Filipović, s.M.Tina, VŠS

Sanja Brkljača, VŠS

II.

mješovita    (3 – 7 god.)

22

Ana Šimundža, s. Dolores, VŠS

Daniela Marin, VŠS

 

Podružnica            SINJ                 Istarska 21

 

I. mlađa

mješovita    (3 – 5 god.)

23

46

Ksenija Vrdoljak, s.Tea, VŠS

Ana Kelava, VŠS

II. starija

mješovita

(5 – 7 god.)

23

Nedjeljka Despotušić,

s.M.Nedjeljka, VŠS

Zrinka Marić, VŠS

U K U P N O

6

138

138

12

 

O s t a l e   d j e l a t n i c e :

ravnateljica:
Iva Bakić, s. Krešimira, VŠS

stručni suradnici:     

a) zdravstveni voditelj
Marija Brčić Šušak, s.M.Terezija, medicinska sestra, VŠS – Kaštel stari i Podružnica Sinj
Hikmeta Peričić, medicinska sestra – Podružnica Zadar

b) pedagog:
Meri Žitković Babaja, prof. – Kaštel Stari
Marina Šarlija Miočić, prof. – Podružnica Zadar
Anđela Masnić, prof. – Podružnica Sinj

c) psiholog:
Marija Eškinja, prof. – Podružnica Zadar

spremačice:               

Željka Bilić – Kaštel Stari
Raspisan natječaj  – Podružnica Zadar 
Marija Ivandić – Podružnica Sinj

Odgajatelji u neposrednom radu rade 5,5 sati. Dežurstva su od 6/6.30 do 8.00 sati, a u popodnevnoj smjeni od 15.00 do 16/16.30 sati, ovisno o objektu. Ostali poslovi odgojitelja do punog radnog vremena (8 sati tjedno), obuhvaćaju planiranje, programiranje i vrednovanje rada, pripremu prostora i poticaja, suradnju s roditeljima, duhovne obnove, te stručno usavršavanje.

Ravnateljica/voditeljica podružnice vodi dnevnu evidenciju radnog vremena radnika. Radno vrijeme radnika se može po potrebi mijenjati odlukom ravnateljice, a na prijedlog odgojitelja, prema potrebama djece i njihovih roditelja. Sve službe su u funkciji ostvarivanja odgojno obrazovnog rada s djecom i potreba roditelja, te će se organizacija rada tome i prilagođavati.

Godišnji odmor je tijekom srpnja i/ili kolovoza, a tijekom tih ljetnih mjeseci će se uz uređenje vanjskih i unutarnjih prostora vrtića izvršiti potrebne promjene, te pripreme za novu pedagošku godinu.

Program katoličkog vjerskog odgoja integriran je u cjelodnevni program rada s djecom, a u njega su uključena sva djeca u naša sva tri objekta. Bit je programa katoličkog vjerskog odgoja je približiti djeci dobrotu i ljubav Boga koji nas neizmjerno ljubi.

Program rada predškole, za djecu koja su već polaznici vrtića planira se ostvariti u okviru redovitog rada vrtića u okviru pedagoške godine. Provodit će se svakodnevno, kontinuirano i ravnomjerno. Time želimo dijete kvalitetno pripremiti za polazak u školu. U program predškole uključit će se djeca rođena 2012.  do 31. 03. 2013. god.  U Kaštel Starom ove godine je 11 djece, te podružnicama u Zadru 14 i Sinju 23 djece; sveukupno 48 djece.

Program rada predškole realizirat će odgajatelje uz stručnu potporu pedagoga.

Cilj je ovog programa poticati cjeloviti razvoj djeteta, te mu u godini pred polazak u školu osigurati poticajno okruženje u kojemu će moći razviti sve svoje potencijale, razvijati pozitivne stavove prema školi i radne navike, probuditi interes kojim će steći potrebna znanja i vještine kako bi bilo spremno krenuti u školu.

Uz redoviti program ponuđeni su i kraći programi koji se ostvaruju dva puta tjedno:

Engleski jezik – dva puta tjedno:

a) središnji objekt Kaštel Stari,
nositelj programa: Iva Bakić, s. Krešimira

b) područni objekt Zadar
nositelj programa: „ENESEN“ – Slivnica – Zadar, Katarina Jurčić

c) područni objekt Sinj
nositelj programa: Iva Bakić, s. Krešimira

Gimnastika:

područni objekt Zadar
Ana Petrović, prof. kineziolog

Kraći program engleskog jezika provodi se u dječjim vrtićima kao podrška kognitivnom, kulturnom i psiho-socijalnom razvoju djece. Djelatnici koji provode program su odgojitelji s minimalno B2 stupnjem znanja engleskog jezika i profesori engleskog jezika s iskustvom u radu s djecom predškolske dobi. Posebno se pazi na uočavanje i uvažavanje individualnih razlika među djecom. Cilj je da se svako dijete osjeća vrijednim, sposobnim i uspješnim. Jezik se uči svim osjetilima, glazbom, pokretom, plesom, pjesmom, ritmom i rimom.

Gimnastika: Program obuhvaća zanimljive igre i gibanja kroz koje dijete razvija svoje motoričke sposobnosti, koordinaciju, orijentaciju u prostoru. Poštujući metodička načela rada, dob i interes djece, radi se u ugodnoj atmosferi koja kod djece potiče pokret, gibljivost, maštu i stvaralaštvo.

Kraći programi financirat će se uplatama roditelja.

Upisi su u tijeku.


STRUKTURA SATI ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA

Struktura sati odgojno obrazovnih djelatnika za 2018./2019. godinu zasniva se na 249 radnih dana, od čega je ukupno 1992 radnih sati.

Ukupna satnica za pedagošku 2018./2019. godinu iznosi 2080 sati.

Struktura sati je razrađena u tablicama: 1, 2, 3, 4 i 5 kako slijedi:

Tablica 1

STRUKTURA  SATI

Mjesec
Broj  dana
Subote
Nedjelje
Blagdani
Radni  dani
Ukupno  sati  rada
Ukupno  sati sblagdanima
  9 / 2018.
30
5
5
0
20
160
160
10 / 2018.
31
4
4
1
22
176
184
11 / 2018.
30
4
4
1
21
168
176
12 / 2018.
31
5
5
2
19
152
168
  1 / 2019.
31
4
4
1
22
176
184
  2 / 2019.
28
4
4
0
20
160
160
  3 / 2019.
31
5
5
0
21
168
168
  4 / 2019.
30
4
4
1
21
168
176
  5 / 2019.
31
4
4
1
22
176
184
  6 / 2019.
30
5
5
2
18
144
160
  7 / 2019.
31
4
4
0
23
184
184
  8 / 2019.
31
5
4
2
20
160
176
UKUPNO
 365 
 53
52
11
249
1992
2080

 

Tablica 2

STRUKTURA  SATI  ODGOJNO-OBRAZOVNIH  DJELATNIKA ZA  PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.

Mjesec

Radni  dani

Neposredni rad

Ostali poslovi

Stanka

Ukupno sati  rada

  9 / 2018.

20

110

40

10

160

10 / 2018.

22

121

44

11

176

11 / 2018.

21

115,5

42

10,5

168

12 / 2018.

19

104,5

38

9,5

152

  1 / 2019.

22

121

44

11

176

  2 / 2019.

20

110

40

10

160

  3 / 2019.

21

115,5

42

10,5

168

  4 / 2019.

21

115,5

42

10,5

168

  5 / 2019.

22

121

44

11

176

  6 / 2019.

18

99

36

9

144

  7 / 2019.

23

126,5

46

11,5

184

  8 / 2019.

20

110

40

10

160

UKUPNO

249

1369,5

498

124,5

1992

Satnica na bazi radnog tjedna: 40 sati (8 sati dnevno, od ponedjeljka do petka).

Neposredni rad s djecom: 27,5 sati tjedno (5,5 sati dnevno); 249 x 5,5 = 1369,5 sati

Ostali poslovi: 10 sati tjedno (2 sata dnevno); 249 x 2 = 498

Dnevni odmor: 2,5 sata tjedno;  249 x 0,5 = 124,5

Ukupno: 40 sati tjedno;  249 radnih dana u godini x 8 sati dnevnog rada = 1992 sati

Tablica 3 

RAZRADA ZADUŽENJA GODIŠNJE SATNICE PO MJESECIMA ZA PEDAG. GODINU 2018./2019.:

MJESEC
09/18.
10/18.
11/18.
12/18.
01/19.
02/19.
03/19.
04/19.
05/19.
06/19.
07/19.
08/19.
UKUPNO
NEPOSREDNI RAD
110
121
115,5
104,5
121
110
115,5
115,5
121
99
126,5
110
1369,5
PLANIRANJE DNEVNO
20
22
21
19
22
20
21
21
22
18
23
20
249
PLANIRANJE TJEDNO
4
4
5
4
4
5
4
4
5
4
5
3
50
 
PLANIRANJE MJESEČNO
TROMJESEČNO
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
15
 
SURADNJA S RODITELJ.
9
4
4
4
4
3
4
4
5
3
3
2
49
IND. STRUČ.USAVRŠAV.
STRUČNO US.U USTANOVI
0
1
5
2
1
2
5
0
3
1
2
0
22
 
STRUČNO US. IZVAN UST.
0
7
0
0
8
3
0
8
0
2
6
6
40
ODGOJITELJSKO VIJEĆE
2
0
0
3
0
0
0
0
0
3
2
3
14
 
RAD NA ESTET. UREĐENJU
3
4
6
5
4
6
7
4
8
3
4
5
61
 
UKUPAN BROJ SATI ZA
DRUGE POSLOVE
 
40
 
44
 
42
 
38
 
44
 
40
 
42
 
42
 
44
 
36
 
46
 
40
 
498
 
DNEVNI ODMOR
10
11
10,5
9,5
11
10
10,5
10,5
11
9
11,5
10
124,5
UKUPNO ZADUŽENJE
S ODMOROM
 
160
176
168
152
176
160
168
168
176
144
184
160
1992

Tablica 4

STRUKTURA  40-SATNOG  RADNOG  TJEDNA ODGOJNIH DJELATNIKA

 
DANI
 
SATI
NEPOSREDNI RAD
PRATEĆI POSLOVI
DNEVNI
ODMOR
UKUPNO
Planirana priprema
Suradnja s roditeljima
Stručno
usavrša-
vanje
 
 
 
5 h i 30 min.
1 sat
30 min
30 min
30 min
8 sati
5
40
27 h 30 min
5 sati
2 h 30 min
2h 30 min
 
2h 30 min
 
40 sati

Tablica 5

STRUKTURA  RADNOG  VREMENA  PRATEĆIH  SLUŽBI

Red. broj
Radno mjesto
Ime i prezime
Školska sprema
Dnevno radno vrijeme
Godišnje radno
zaduženje
1.
Ravnateljica
Odgojiteljica
Iva Bakić,
s. Krešimira
VŠS
8 sati dnevno
1992 sata
2.
Pedagog
Kaštel Stari
Meri Žitković Babaja, prof.
VSS
2 sata mjesečno
24 sata
3.
Pedagog, Zadar
Marina Šarlija Miočić, prof.
VSS
2 sata tjedno
104 sata
4.
Pedagog
Sinj
Anđela Masnić, prof.
VSS
2 sata mjesečno
24 sata
5.
Psiholog,
Zadar
Marija Eškinja, prof.
VSS
3 sata tjedno
156 sati
6.
Zdravstveni
voditelj KS/Sinj
Marija Brčić Šušak
s.M. Terezija
VŠS
6 sati mjesečno
72 sata
7.
Zdravstveni
voditelj
Zadar
Hikmeta Peričić
VŠS
2 sata tjedno
104 sata
8.
Spremačice,
pomoćnice
Željka Bilić
NKV
5 sati dnevno
1245 sati
Raspisan natječaj
NKV
4 sata dnevno
996 sati
Marija Ivandić
NKV
6 sati dnevno
1494 sata

 


MATERIJALNI UVJETI

Djelatnost Vrtića financira se: sredstvima Osnivača, uplatom roditelja, sufinanciranjem jedinica lokalne uprave te darežljivošću donatora.

Kao i do sada trudit ćemo se tijekom i ove pedagoške godine učiniti sve što možemo za poboljšanje uvjeta rada, od estetskog izgleda unutrašnjih prostora do okoliša naših objekata kako bi djelatnost Vrtića bila što kvalitetnija. Ostvarenje će ovisit o raspoloživim financijskim sredstvima koja nam budu na raspolaganju:

 Središnji objekt u Kaštel Starom:

            Nastaviti s postupnim uređenjem unutarnjeg i vanjskog dijela vrtića;

 • nabava i ugradnja nove priručne kuhinje u starijoj mješovitoj grupi
 • nabava ormara za garderobu
 • izmjena slavina u dječjem sanitarnom čvoru
 • nabava novih igračaka
 • kontinuirano opremanje skupina didaktikom i potrošnim materijalom
 • povećanje fonda stručne literature

Područni objekt u Zadru:  

 • uređenje vanjskog prostora vrtića
 • izmjena ulaznih vrata u vrtić
 • izmjena vrata u sobama dnevnih boravaka
 • izmjena prozora u garderobi
 • nabava i dopuna didaktičkih igračaka
 • povećanje fonda stručne literature

Područni objekt u Sinju:

 • uklanjanje lamperije u vrtiću i ličenje zidova
 • promijeniti oglasne ploče u sobama dnevnih boravaka i na ulazu u vrtić
 • izmjena namještaja u sobama boravka
 • uređenje garderobe
 • planski dopunjavati odgojne skupine didaktičkim igračkama i materijalom

      za rad

 • povećati fond stručne literature
 • nastaviti uređenje dvorišta

NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST, RAZVOJ I ZDRAVLJE  DJECE

Briga za tjelesni rast i razvoj, što u prvom redu podrazumijeva brigu za zdravlje djece rane i predškolske dobi, važan je dio odgojno-obrazovnog rada vrtića.  Do potrebnih podataka o djetetu dolazimo tijekom razgovora s roditeljima i dokumentacije koju roditelji prilažu prilikom upisa djeteta u vrtić. Pratimo procijepljenost djece te provođenje sistematskih pregleda što nam daje dodatne specifične podatke o zdravlju, rastu i razvoju djetetu.

 Analizom prikupljene dokumentacije i eventualnih specifičnih zdravstvenih zahtjeva, odgojitelji provode briga o svakom djetetu u skupini.

Poslovi vezani uz ovo područje rada te  briga za zdravlje djece grupira se u četiri područja:

 • Zdravstvena zaštita djeteta – podrazumijeva stvaranje uvjeta za pravilan razvoj djeteta, prevenciju oboljenja, podršku djetetu pri stvaranju navika zdravog načina življenja i adekvatno reagiranje u potencijalno opasnim situacijama za pojedino dijete.
 • Prehrana djeteta – podrazumijeva pravilnu prehranu djece u vrtiću u skladu s preporučenim prehrambenim standardima. Pri tome je važno voditi brigu o primjeni zdravstvenih, kulturoloških i obrazovnih elemenata, te prehranu u vrtiću prilagoditi specifičnim potrebama djece
 • Higijensko-tehnički uvjeti – osigurati najviše moguću razinu higijene unutarnjih i vanjskih prostora, te pravovremeno reagirati  u slučaju epidemiološke opasnosti
 • Suradnja sa stručnim ustanovama – organiziranje i redovito provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u suradnji sa Zavod za javno zdravstvo, redovite sanitarne kontrole djelatnica, redovite sanitarne kontrole hrane, posuđa te radnih površina i organiziranje edukativnih programa za roditelje i odgojitelje
 • Sigurnost djeteta – podrazumijeva osiguravanje sigurnih uvjeta boravka djeteta u vrtiću (kako u unutarnjim tako i u vanjskim prostorima vrtića) te odgojno-obrazovni rad s djecom na usvajanju higijenskih navika i vještina samozaštite i, što je iznimno važno, zaštite druge djece s kojima se svakodnevno igraju, uče i druže.

Najvažnije osobe u zaštiti zdravlja djeteta su naravno roditelji i obitelj iz koje dijete dolazi u vrtićku ustanovu, jer su oni ti koji odlučuju o svim bitnim faktorima razvoja djeteta. Mi, odgojni djelatnici, smo tu da im kroz razne aktivnosti pomognemo donositi  kompetentne odluke na  očuvanja zdravlja i tjelesnog rasta i razvoja njihove djece.       

O svim mjerama skrbi za tjelesni rast, razvoj i zdravlje djece posebnu pažnju imat će  zdravstveni voditelji, s naglasak na timsko djelovanje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa.


ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

Intencija Osnivača pri osnivanju vrtića Blagovijest bila je učiniti vrtić prepoznatljivim po življenju kršćanskih, osobito obiteljskih vrijednosti, te pomoći u odgoju djece onim obiteljima  koji u tom svjetlu žele podizati svoju djecu. Trudimo se da vrtić bude mjesto kvalitetnih odnosa gdje okruženje potiče cjeloviti odgoj djeteta budeći u njemu stvaralaštvo, uljuđenost, spremnost prihvaćanja drugoga, jednostavnost i pomoć onima kojima je potrebna. U ovoj pedagoškoj godini cilj je usmjeriti odgojno-obrazovni proces ka cjelokupnom razvoju djeteta stavljajući naglasak na autentičnost življenja u svakodnevnim prilikama života.  

Dijete nije čovjek u malom. Ono je cjelovito biće ali potrebno nas odraslih u svom odrastanju i učenju. Stoga odgojno obrazovni rad treba biti pomno planiran kako bismo zadovoljili djetetove potrebe u svim područjima vezanim uz kvalitetno odrastanje. Za osiguravanje optimalnih uvjeta za djetetov cjeloviti razvoj u dječjem vrtiću potrebno je poticajno okruženje vrtića, pozitivna unutarnja stvarnost vrtića, kompetentnost odgojitelja te kvalitetna suradnja s roditeljima. Dječji vrtić i obitelj prirodno su usmjereni jedno na drugo. Roditelji, kao primarni odgojitelji, najbolje poznaju svoju djecu, stoga je u obostranom interesu građenje odnosa i unapređivanje partnerstva između ustanove i obiteljskoga doma.

Gledajući na dijete kao cjelovito biće i njegov razvoj kao složenu pojavu tako ćemo i planirati zadaće odgojno-obrazovnog rada u vrtiću. One obuhvaćaju sljedeća područja: Područje motoričkog razvoja, spoznajno područje, socio-emocionalni razvoj, područje govora i komunikacije, razvoj likovnih i glazbenih sposobnosti te područje duhovno-vjerskog razvoja.

Stoga smo ih podijelili na opće i posebnu koja karakterizira katoličke vrtiće i daje obol tekućoj pedagoškoj godini.

 Opće zadaće:

 • Zadovoljavanje primarnih potreba djeteta
 • Stvaranje uvjeta za redovito provođenje tjelesnih aktivnosti (gruba i fina motorika, senzomotorika)
 • Stvaranje osjećaja sigurnosti i povjerenja (svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa) da će okolina zadovoljiti djetetove potrebe
 • Poticati i razvijati duhovnu dimenziju djeteta kroz Program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi
 • Zadovoljiti djetetovu potrebu za ljubavlju, posebice onu vezanu za Oca Nebeskog (primjernim i biranim sadržajima iz Programa katoličkoga vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi te zbivanjima iz okoline prateći ujedno blagdane i ciklus liturgijske godine)
 • osigurati okruženje u kojem će djetetu u godini pred polazak u školu maksimalno razviti sve svoje osobne potencijale, zadovoljiti aktualne interese i steći znanja, vještine i navike koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu na nove uvjete  rasta i razvoja u osnovnoškolskoj sredini.
 • Njegovati komunikaciju djeteta u kojoj se ostvaruje i vrlo bogata emocionalna interakcija (kroz reflektiranje emocija djeteta u svakodnevnim situacijama, modeliranje adaptivnih načina nošenja s emocijama, pokazivanje i učenje empatije kao načina prepoznavanja emocija kod sebe i drugih.)
 • Okružiti dijete sigurnim i stimulativnim okruženjem kako bi se maksimalno razvijali njegovi individualni potencijali (inicijativa i uspješnost) – moguće je provesti kroz izradu različitih kutaka koje će djeca moći samostalno i uz pomoć odgajatelja istraživati.
 • Organizirati što više istraživalačkih aktivnosti za poticanje djetetovog intelektualnog razvoja, ali i brinuti se o optimalnoj količini novih doživljaja i poticaja 
 • Osigurati aktivnosti za djetetovu samostalnost i kompetentnost
 • Osigurati sve uvijete za razvoj govorno-jezične komunikacije (poštivanje inicijative djeteta, hrabriti dijete na verbalizaciju, strpljivo odgovarati na dječja pitanja, podržavati ga, omogućiti aktivnu upotrebu govora, pružati dobar model, okružiti dijete umjetničkim djelima iz književnosti, likovnosti i glazbe )
 • Pomoći djetetu da uz ostvarivanje svojih želja poštuje i tuđe (prevladavanje egocentričnosti)
 • Podržavati kooperativnost u zajedničkoj igri kod djece
 • Razvijati oblike pro-socijalnog ponašanja (emocionalno reagiranje na nevolje drugog, tješenje, pomaganje drugome, velikodušnost i suradnja)
 • Osiguravanje uzora za igru (uočavanje dobre suradnje odraslih u konkretnim situacijama, umjetničkim tekstovima, biblijskim tekstovima)
 • Obogatiti dječju okolinu pisanim sadržajima s ciljem stvaranja situacija i prilika u kojima će dijete što više govoriti, prepričavati, dramatizirati
 • Poticati sve faze u razvoju igre djeteta (funkcionalna, konstruktivna, simbolička)
 • poticanje aktivnog sudjelovanja roditelja u realizaciji programa vrtića i bitnih zadaća odgojno-obrazovnog rada
 • Unapređivanje različitih oblika dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa s ciljem razvoja refleksivne prakse.

Posebna zadaća:

Kao katolički vrtići pozvani smo pružiti potporu odgojnom poslanju obitelji i u tom smjeru trebamo graditi suradnju s obiteljima. To trebamo činiti prije svega svjetlom Božje riječi pa smo i našu ovogodišnju zadaću usmjerili na taj način.

 Definiranje i ostvarivanje zajedničkih ciljeva vjerskog odgoja kvalitetnim suradničkim odnosima između roditelja i dječjeg vrtića

 1. Prezentacija programa katoličkog vjerskog odgoja roditeljima na roditeljskom sastanku
 2. Zajedničko definiranje zadaća vjerskog odgoja (anketom ili kroz razgovor saznati potrebe i očekivanja roditelja u odnosu na vjerski odgoj)
 3. Osigurati kontinuitet u vjerskom odgoju djeteta
 4. Zajednička gradnja kulture vrtića (sustav vrijednosti autentičan evanđelju, kvalitetna i iskrena komunikacija, jasna prava, obveze i odgovornosti)
 5. Međusobno uvažavanje i dopunjavanje znanja i vještina (razgovor, roditeljski sastanci, komunikacijski roditeljski sastanak na temu vjerskog odgoja)
 6. Iskrena i otvorena komunikacija i davanje profesionalnih povratnih informacija roditeljima i primanje roditeljskih potreba (svakodnevni kontakt, informacije za roditelje)
 7. Usklađivanje verbalne i neverbalne komunikacije
 8. Stvaranje kvalitetnog poticajnog okruženja u suradnji s roditeljima (vjerski kutić, obogatiti materijalima koje donose roditelji)
 9. Zajedničko praćenje i evaluacija napretka djeteta (informacije za roditelje, liste za evaluaciju, dokumentiranje procesa)
 10. Osmisliti i provesti projekt s vjerskim obilježjem (zaštitnici vrtića, sveci blaženici, biblijske teme) - uključiti roditelje
 11. Jačanje suodgovornosti roditelja u odgojno obrazovnom procesu
 12. Priprema blagdanskih radionica, euharistijskih slavlja, hodočašća i izleta za bolje uključivanje roditelja
 13. Rad na svom duhovnom životu – odgojitelji i stručni suradnici (sadržaji ponuđeni u vrtiću i izvan njega)
 14. Prezentacija suradnje na razini katoličkih vrtića

U temelju svega je ljubav, ono što nam Bog daje, a ta ljubav “nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo… sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi” (1 Kor 13, 5-6).


KALENDAR RADA PO MJESECIMA

VRIJEME
DOGAĐAJI
SADRŽAJI
  Rujan
03. 09. – Početak nove pedag.  
                god. 2018./2019.
-       stvaranje pozitivne slike o sebi
-          Upoznavanje novih prijatelja
07. 09. – Dan hrvatskih voda
-    Čuvajmo naše veliko prirodno blago!
08. 09. – Međunarodni dan
               pismenosti
-mnogo toga znamo i možemo jer
smo pismeni
-pisana riječ govori nam o povijesti,vjerskoj i kulturnoj baštini našoj i svjetskoj
-kolika djeca svijeta neće nikada
moći naučiti pisati  i čitati
15./16.09. – 3. Nacionalni
                  susret HR kat.obitelji
-       Obitelj Crkva u malom
23. 09.  – Međunarodni dan
                kulturne baštine
-       naš ponos i naše bogatstvo
23. 09. – Početak jeseni
-          Priroda mijenja svoj izgled, skupljanje plodova
27. 09. – SVETI VINKO
               PAULSKI
-          Zaštitnik siromašnih i malenih, napuštenih, onih kojima potrebna pomoć
29. 09. – Sv. Mihovil, 
               Dan hrvatske policije
-          Policajac, čovjek koji nas čini sigurnima
-          kako se ponašati u prometu
 Listopad
01. 10. – Gospa od Ružarja
-          Marija, majka svih nas; pomoćnica, zaštitnica
-          molitva nas smiruje
       
02.10. – Anđeli čuvari
-    Anđele čuvaru mili….
04. 10. – Sv. Franjo Asiški
          
-          Svetac koji je bio očaran prirodom
-          Pjesma stvorova
06. 10. – Međunarodni
                dan djeteta
-          svako je dijete dar; svi smo rođeni kao ljubljena djeca Božja
08. 10. – Dan neovisnosti RH
   -  o lijepa, o draga, o mila slobodo 
Dani kruha – Dani zahvalnosti za plodove zemlje
(u vrtiću i izvan njega)
-          Kruh naš svagdašnji
-          Zahvalnost za sve što nam zemlja daje
-          posjet pekarnici
16.10.2017. – Sveta Misa s djecom i roditeljima u vrtiću
-          Zahvalni smo, Bože, mi,
za sve što nam daješ Ti…
15. 10. – Dan slijepih osoba
-          Vid je dar….uoči sve što te okružuje
-          ozdravljenje slijepca (Lk 18,35-43,
       
21.10. – Svjetski misijski dan 
-          Naviještati Radosnu vijest svima
-          sestre milosrdnice u misijama: Bugarska, Južna Amerika, Salomonski Otoci
 
 
 
 
 
 
 
Studeni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. 11. – Svi Sveti
-          Svi smo pozvani na svetost
-          pohod groblju
18. 11. – Dan sjećanja na  
               Vukovar / Škabrnja
-          Da se ne zaboravi!
20.11. – Međunarodni dan
              prava djeteta
-          Svako dijete ima pravo na život i sve dobro što nam život daje
Pripreme za proslavu
Sv. Nikole i Sv. Lucije
-          pjesme, recitacije, igrokazi
-          pismo sv. Nikoli
 
 
 
Prosinac
02.12. – Prva nedjelja
               Došašća
-          izrada adventskog vijenca, kalendara
-          Božiću, svi te čekamo rad'
06. 12. – Sv. Nikola,
               Dan pomoraca
   -    Druženje sa sv. Nikolom, darovi
-          Kruh sa 7. kora
13. 12. – Sv. Lucija
-          Sijemo pšenicu
-          zaštitnica slijepih, navjestiteljica božićnog svjetla
Priprema za Božić
-          Bogatstvo božićnih običaja našega naroda
-          božićna priredba i druženje s roditeljima
25. 12. – B O Ž I Ć     
 
-          Bog je postao čovjek
 
31. 12. – Sveta obitelj
              
-          I naše obitelji su svete
-          svatko dijete treba obitelj
-          obitelj je sigurna luka
 
 
 
 
Siječanj
 
 
 
 
 
01.01. – Nova godina 2018.
              Dan mira
-          Svaka Nova godina je nova godina života
-          Dan mira…mir svim ljudima
06. 01. – Sveta Tri kralja
-          Tri kralja nas uče darivanju
-          Učimo od njih, darujmo nekome nešto
15. 01.
Dan međunarodnog priznanja RH
-          RH priznata kao nova država
-          od 01.07.2013. dio smo EU
    
Zadar – Sv. Stošija
-          zaštitnica Grada Zadra
 
 
 
 
 
 
Veljača
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ožujak
03. 02. – Međunarodni
               Dan života
-          Pravo na život je osnovno pravo čovjeka
-          Učinimo život ljepšim onima s kojima živimo svakodnevno
10. 02. – Blaženi Alojzije
                Stepinac
-          Dobrotom pobjeđujemo zlo
11. 02. – Svjetski dan
               bolesnika              
-          priča o milosrdnom Samaritancu,
        Lk 10,29-37
-          posjet bolesnom prijatelju
14. 02. – Sveti Valentin,
               Dan zaljubljenih
-          Bog nas voli, uči nas voljeti
19. 03. – Sv.Josip, zaštitnik    
               Hrvatske
-          Dan očeva
-          Kada budem velik,
bit ću k'o moj tata.
-          Sv. Josip, branitelj i čuvar Hrvatske
21. 03. – Prvi dan proljeća
-          šetnja u prirodu
-          uočavanje promjena - buđenje života
-          radovi u vrtu, cvjetnjaku
25. 03. – BLAGOVIJEST
-          Dan Vrtića
-          Budimo blagovjesnici
-          Sv. Misa s djecom i roditeljima
Travanj
Travanj – mjesec zdravlja
-          Jedi zdravu hranu
-          Važnost gibanja i hodanja
21.04. – U S K R S ,
               V A Z A M
-          Običaji Velikog  tjedna i Uskrsa u našem narodu
-          prigodni uskrsni radovi, radionice, dekoracije…
07.04. – Svjetski dan zdravlja
-          Zdrav duh u zdravu tijelu
22. 04. – Dan planeta Zemlje
-          Tko stvori ovu našu Zemlju?
-          Zemlja nam je dana da je čuvamo
-          Više cvijeća, manje smeća
 
 
Svibanj
 
 
 
 
01. 05. – Praznik rada
-          Rad nas izgrađuje i čini sretnima
12. 05. – Majčin dan
-          Sretan ti Blagdan, mama!
-          prigodni program za naše mame
15. 05. –  Svjetski dan obitelji
-          Obitelj je temelj društva
-          svako dijete treba obitelj
-          Što ja činim za svoju obitelj?
30. 05. – Dan
               Hrvatskog sabora
-          Znati razgovarati, znati slušati
-          Učimo zajedno donositi odluke
Lipanj
05. 06. – Dan zaštite okoliša
-          Čuvajmo prirodu i ona će čuvati nas
Završne svečanosti;
kraći programi – dijeljenje diploma
-          Oproštaj s predškolcima
-          Rastite u dobi, mudrosti i milosti
20. 06. – TJELOVO
-          Sv.misa i procesija kroz mjesto
-          sudjelovanje u svečanosti
-          pučki napjevi – naša duhovna baština
22. 06. – Dan antifašističke
                borbe
-          Borimo se za prave vrijednosti
25. 06. – Dan državnosti
-          Jedna je Hrvatska, samo je jedan dom

 


NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA                  

Stručno usavršavanje odgojnih djelatnika od iznimne je važnosti jer pridonosi postizanju boljih rezultata u odgojno obrazovnom radu. Stoga je bitno odvojiti potrebno vrijeme za individualno usavršavanje ali jednako tako i prenijeti drugima ono u čemu smo se sami usavršili tj. osigurati vrijeme za refleksiju odgojne prakse, pridonositi razmjeni informacija i znanja, njegovati uzajamnu pomoć i podršku. Na taj način ćemo doprinositi boljoj stručnoj kompetenciji svih djelatnika u odgojno obrazovnom procesu te unapređivati i promicati odgojnu praksu.

Odgojitelji će tijekom pedagoške godine sudjelovati na stručnim seminarima i radionicama u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Katehetskih ureda mjesne Crkve u kojoj vrtić djeluje, kao i onih u organizaciji gradskih ureda za prosvjetu.

U sklopu individualnog stručnog usavršavanja odgojitelji će obrađivati teme koje su vezane uz ovogodišnju zadaću i to kroz:

 1. Konzultiranje literature, stručnih časopisa
 2. Odlaskom na seminare na tu temu
 3. Upoznajući se i povezujući sa stručnjacima iz drugih vrtića koji se bave istom temom razmjenjujući iskustva i spoznaje

 Ovogodišnje Teme individualnog stručnog usavršavanja:

 • Prevladavanje egocentričnosti u razvoju djeteta
 • Komunikacija među nama – temelj zajedništva
 • Vjerski odgoj djeteta modernog doba
 • Ozračje za razvoj samopoštovanja i pozitivne slike o sebi;
 • Važnost vjerskog kutića u vrtiću
 • Istinska komunikacija s Bogomrezultira dobrom komunikacijom s čovjekom
 • Važnost praćenja i evaluacija napretka u razvoju djeteta
 • Poticanje razvoja socijalnih kompetencija
 • Sveci izazov današnjem čovjeku
 • Kvalitetna komunikacija (u svjetlu svetaca)
 • Razvoj emocionalne inteligencije
 • Umijeće dobre komunikacije
 • Prihvaćanje različitosti; stvarati okružje u kojem vlada povjerenjei poštuje osobnost svakoga

PLAN ODGOJITELJSKOG VIJEĆA

Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo na razini vrtića, raspravlja o svim dokumentima na razini vrtića vezanim uz provođenje odgojno-obrazovnog procesa. U radu stručnog tijela sudjeluju svi odgojno-obrazovni i stručni djelatnici, te ravnateljica Vrtića.

Ovisno o temama u radu mogu sudjelovati i vanjski suradnici različitih profila, te roditelji.

VRIJEME
TEMA
NOSITELJ
Kolovoz
Realizacija godišnjeg Plana i program rada te priprema za početak rada u novoj pedagoškoj godini:
-  organizacija rada
-  planiranje odgojno-obrazovnog rada
Ravnateljica
Odgojiteljice
Rujan
Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada
Smjernice i prijedlozi Odgojiteljskog i Upravnog vijeća
Proslava svetkovine sv. Vinka Paulskog
Ravnateljica
Odgojiteljice
Listopad
Priprema i proslava Dana kruha i zahvalnosti Bogu za plodove zemlje
Odgojiteljice
Veljača
- Postignuća i problemi u realizaciji zadaća Godišnjeg plana i programa rada – I dio
- Prezentiranje tema individualnog stručnog  usavršavanja – I dio
Ravnateljica i odgojiteljice
Lipanj
- Postignuća i problemi u realizaciji zadaća
  Godišnjeg plana i programa rada – II dio
- Prezentiranje tema individualnog stručnog usavršavanja – II dio
  - Razno
Ravnateljica i
odgojiteljice

 


SURADNJA S RODITELJIMA

Odgojitelji i roditelji su istinski subjekti i ravnopravni partneri u realizaciji cjelovitog programa odgoja i naobrazbe djeteta. Redovitim dvosmjernim komuniciranjem izmjenjuju se informacije o djetetovim individualnim potrebama i razvojnom napredovanju. U skladu s time nastavit ćemo raditi na unaprjeđenju i intenziviranju suradnje s roditeljima kroz sve oblike suradnje.

Bitni zadaci suradnje s roditeljima su:

 1. Razvijanje partnerskih odnosa odgojitelja i roditelja s uključivanjem roditelja u odgojno-obrazovni rad:
 • prezentacija programa (foto i video dokumentacija, prezentacije, izložbe, pisani materijali ….)
 • individualne konzultacije na kojima se svaki roditelj informira o postignućima djeteta na svim područjima rada
 • druženja dijete-odgajatelj-roditelj u cilju razvoja socijalizacije, poticaja kreativnosti, razvoja pozitivne slike o sebi i zadovoljavanja potreba i prava djece i roditelja
 • roditeljski sastanci
 1. Vrtić kao mjesto podrške roditeljima u ostvarivanju roditeljske uloge:

-     roditeljski sastanci: za novoupisanu djecu, za roditelje djece predškolaraca

  -     individualni razgovori

  -     u suradnji s Uredima za obitelj  splitsko-makarske i zadarske nadbiskupije

  -     poticaji za duhovnu formaciju na planu Crkve

 1. Zadaće na nivou ustanove:

  -     inicijalni razgovori s novoupisanim obiteljima

  -     svakodnevni kontakt (dvosmjerna komunikacija)

  -     ostali oblici komunikacije: brošure, letci, internetska stranica vrtića, oglasna ploča,

        pisani materijali…

  -     druženja, priredbe, izleti, odlasci u prirodu

Kako bismo što bolje realizirali temu ovogodišnjeg plana i program, koja naglašava suradnički odnos odgojitelja i roditelja u vjerskom odgoju djece, nužna je usklađenost i jedinstvenost naših odgojnih nastojanja. Budući da je suradnja s obiteljima jedna je od osnovnih značajki našeg vrtića nastavit ćemo u tom duhu i u ovoj pedagoškoj godini.


SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA

Važnost unaprjeđivanja suradnje s vanjskim ustanovama:

 • Obogaćivanje dječjih života dodatnim sadržajima (u, i izvan okruženja)
 • Kvalitetniji program rada
 • Unaprjeđivanje odgojno obrazovnog procesa i podizanje razine stručne kompetencije

         odgajatelja

 • Trajna suradnja i nova poznanstva

Suradnja s ustanovama osnažuje naš odgojno obrazovni rad, potiče na stvaralaštvo, samoinicijativnost, kreativno promišljanje i otvara vidike suradničkog druženja. Stoga ćemo nastaviti surađivati sa:

 • Ministarstvom znanosti, obrazovanja RH
 • Agencija za odgoj i obrazovanje RH
 • Županijskim i Gradskim uredima za obrazovanje i šport
 • Jedinicama lokalne, regionalne samouprave
 • osnovnim školama i vrtićima
 • Centrima za socijalni rad
 • Župnim uredom u Kaštel Starom, Zadru i Sinju
 • visokim školskim ustanovama – Katoličkim bogoslovnim fakultetom
 • Katehetskim uredima biskupija gdje djelujemo
 • Franjevačkim institutom za kulturu mira
 • muzejima i drugim ustanovama za kulturu
 • Sanitarnom inspekcijom
 • Higijensko-epidemiološkom službom
 • Zavodom za javno zdravstvo
 • Centrima za socijalnu skrb
 • kulturno-umjetničkim ustanovama: Kazalište lutaka, kazalište «Licem u lice»,
 • Pučko kazalište, lutkarsko kazalište Zadar
 • muzejima

GODIŠNJI PLAN RADA RAVNATELJA

BITNE ZADAĆE

 1. Promicati vjerski identitet vrtića kao ustanove
 2. Promicati suradnju vrtića i obitelji
 3. Organizirati rad vrtića kako bi okruženje u kojem dijete boravi utjecalo na razvoj svih potreba i sposobnosti djeteta.
 1. Poticati jačanje stručne kompetencije i profesionalne osposobljenosti svih djelatnika te tako utjecati na poboljšanje kvalitete života u vrtiću.

USTROJSTVO RADA

 • osigurati dovoljan broj djelatnika u ukupnom procesu
 • izvršiti raspored odgojnih djelatnika po skupinama i područnim objektima
 • usklađivanje i prilagođivanje rada svih djelatnika s potrebama korisnika usluga          
 • rad na formiranju kraćih programa
 • praćenje realizacije poslova na održavanju higijenskih uvjeta 
 • konzultacije i dogovori pri organiziranju radnog vremena vrtića tijekom pedagoške godine

MATERIJALNI UVJETI

 • snimiti stanje i potrebe u svim objektima
 • osigurati dovoljno potrošnog i didaktičkog materijala i literature za rad s djecom
 • praćenje racionalnog utroška potrošnog materijala za održavanje čistoće objekata
 • redoviti uvid u materijalno poslovanje
 • kontinuirano praćenje nabave i potroška namirnica za prehranu djece
 • pratiti izvršavanje svih međusobnih obveza vrtića i roditelja - korisnika usluga

NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE

 • praćenje ritma života i aktivnosti djece, te prilagođavanje organizacije rada svih djelatnika potrebama djece
 • sudjelovanje u praćenju zdravstvene zaštite djece, uvid u učestalija oboljenja radi poduzimanja odgovarajućih mjera
 • praćenja razvoja higijenski navika djece
 • praćenje prehrane djece
 • kontrola nabave, cijena, nabavljača i sl.
 • kontrola higijenskih uvjeta rada unutarnjeg i vanjskog prostora

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

 • rad na prepoznavanju potreba djeteta, roditelja, odgojitelja i ostalih djelatnika
 • praćenje realizacije svih zadaća na unapređenju procesa i poduzimanju adekvatnih mjera prema Godišnjem planu
 • sudjelovanje u organizaciji programa svečanosti u vrtiću
 • suradnja sa stručnim suradnicima, odgojiteljima i roditeljima radi unapređenja rada

IZOBRAZBA I USAVRŠAVANJE

 • pripremanje sjednica Odgojiteljskih vijeća i sudjelovanje na istima
 • praćenje vođenja pedagoške dokumentacije i realizacije godišnjeg plana i programa
 • dogovor s odgojiteljima oko stručnog usavršavanja (sastanci, seminari, predavanja)
 • podrška kod prijedloga unošenja inovacija u odgojno obrazovnom radu I
 • prisustvovanje stručnim skupovima i seminarima i prenošenje pozitivnih iskustava

SURADNJA S RODITELJIMA

 • upoznavanje roditelja sa životom i radom djece u vrtiću
 • rad na pripremi i vođenju roditeljskih sastanaka
 • konzultacije sa roditeljima koji to žele
 • otvorenost za sve potrebe roditelja
 • uključivanje roditelja u aktivnosti vrtića s ciljem poboljšanja uvjeta rada vrtića

SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA

 • razni oblici suradnje sa stručnim čimbenicima u svezi unapređenja odgojno- obrazovne djelatnosti
 • suradnja sa Ministarstvom prosvjete i športa
 • suradnja sa Gradskim uredima za obrazovanje i šport
 • suradnja sa jedinicama lokalne, regionalne samouprave
 • suradnja sa osnovnim školama i vrtićima
 • suradnja sa Centrima za socijalni rad
 • suradnja sa kulturno umjetničkim ustanovama
 • suradnja s Osnivačem radi podizanje kvalitete rada vrtića

KRAĆI PROGRAMI

 • pomoć i konzultacija s roditeljima u vezi izbora odgovarajućih programa za djecu
 • praćenje napredovanja djece
 • sudjelovanje na priredbama djece

GODIŠNJI PLAN RADA STRUČNIH SURADNIKA

          PEDAGOGA - KAŠTEL STARI

 GODIŠNJI PLAN RADA PEDAGOGA - ZADAR

Planirane zadaće stručnog suradnika-pedagoga u odnosu na dijete

 1. Praćenje i procjenjivanje aktualnih potreba djeteta i njihovo zadovoljavanje:

- praćenje djece tijekom perioda prilagođavanja na jaslice/vrtić

- procjena okruženja – primjerenost razvojnim mogućnostima

- praćenje interakcije djece – vršnjačka skupina i kompetentniji stariji u procesu učenja

- strategije učenja i definiranje uloga odraslih u procesima učenja djeteta

Nositelji i suradnici: pedagog i u suradnji s ostalim stručnim suradnicima

Metode i instrumenti: neposredno promatranje i uvid u pedagošku dokumentaciju

Vrijeme ostvarivanja: rujan, listopad, tijekom godine

 1. Otkrivanje posebnih potreba djeteta te praćenje procesa u realizaciji redovnog programa obogaćenim sadržajima za potencijalno darovitu djecu:

- timsko opserviranje djece s posebnim potrebama i osmišljavanje pedagoških, materijalnih i organizacijskih uvjeta za zadovoljavanje djetetovih trajnih i aktualnih potreba

Nositelji i suradnici: pedagog u suradnji s ostalim stručnim suradnicima

Metode i instrumenti: neposredno promatranje

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

 1. Obogaćivanje uvjeta života u vrtiću:

- sudjelovanje u realizaciji prostorno-materijalnog konteksta (fizički prostor, poticajni materijali, vremenska organizacija, dnevni ritam izmjene aktivnosti i rutinskih situacija za dijete)

- preporuke u nabavi didaktičkog materijala

- kontinuirano unaprjeđivanje odgojno-obrazovne prakse ostvarivanjem djetetovih prava i interesa (sukladno s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Programom odgoja za ljudska prava i Programom za suzbijanje korupcije; uvođenje inovacija, suvremenih sadržaja i metoda rada)

- osiguravanja optimalnih uvjeta za zadovoljavanje potreba djece svih odgojnih skupina (sukladno sa Sigurnosno-preventivnim programom i Programom prevencije ovisnosti u predškolskoj dobi)

- uključivanje djece u razne programe u suradnji s društvenim čimbenicima

- dokumentiranje pedagoškog procesa (promatranje, dokumentiranje i procjenjivanje odgojno-obrazovnog procesa, izrada ljetopisa)

- analiziranje i planiranje razvoja

Nositelji i suradnici: pedagog i u suradnji s ostalim stručnim suradnicima

Metode i instrumenti: neposredno promatranje i pedagoški uvidi

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

Planirane zadaće stručnog suradnika-pedagoga u odnosu na odgojitelje

 1. Podrška pri osmišljavanju pedagoških uvjeta za zadovoljavanje djetetovih potreba:

- sudjelovanje u planiranju odgojno-obrazovnog rada

- poticanje i pomoć u provođenju projektnog oblika rada i provođenju akcijskih istraživanja, te prezentacije projekata na Regionalnoj smotri projekata

- pomoć pri pedagoškom osmišljavanju SDB

Nositelji i suradnici: pedagog i odgojitelji

Metode i instrumenti: neposredno promatranje i pedagoški uvidi

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

 1. Podrška i supervizija u suradnji s roditeljima:

- poticanje na veću interakciju s roditeljima

- odabir tema za roditeljske sastanke i radionice

- održavanje roditeljskih sastanaka na određene teme

Nositelji i suradnici: pedagog, psiholog, odgojitelji

Metode i instrumenti: neposredno promatranje i savjetovanje

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

 1. Stručno usavršavanje odgojitelja:

- pomoć u sagledavanju razine vlastite odgojne prakse i mogućnosti promjena (savjetovanje odgojitelja, timski sastanci)

- pomoć pri vođenju pedagoške dokumentacije

- realizacija zadaća iz Programa stažiranja odgojitelja pripravnika za pedagošku godinu 2017./2018. i 2018./2019.

- evaluacija procesa i rezultata odgojno-obrazovnog rada (prema predviđenom protokolu, podnošenje izvješća)

- održavanje radionica za odgojitelje pripravnike na temu Akcijsko istraživanje, Projekti oblik rada i Pedagoška dokumentacija i evidencija o djeci rane i predškolske dobi

Nositelji i suradnici: pedagog i odgojitelji

Metode i instrumenti: neposredno promatranje, savjetovanje, edukacije

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

Planirane zadaće stručnog suradnika-pedagoga u odnosu na roditelja

 1. Pomoć i podrška u izboru programa za dijete
 2. Pomoć u prevladavanju adaptacijskih problema
 3. Informiranje roditelja o životu vrtića:

- individualni razgovori (kod prijema djeteta u vrtić, na zahtjev roditelja, prigodni, neplanirani) 

- grupni rad s roditeljima (prisustvovanje roditeljskim sastancima, svečanostima)

- komunikacija roditelja putem pisane riječi ( kutić za roditelje, letci…)

Nositelji i suradnici: pedagog

Metode i instrumenti: neposredno promatranje, savjetovanje, prema protokolu

Vrijeme ostvarivanja: lipanj, rujan, tijekom godine

Planirane zadaće stručnog suradnika-pedagoga u odnosu na društvene čimbenike

 1. Suradnja sa Sveučilištem u Zadru:

- suradnja u realizaciji pojedinih segmenata odgojno–obrazovnog procesa                        

- provođenje istraživanja u svrhu izrade diplomskih radova studenata Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja

Nositelji i suradnici: pedagog i odgojitelji

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

 1. Suradnja s Kazalištem lutaka Zadar:

- realizacija programa kazališnih lutkarskih predstava za djecu prema Programskoj knjižici Kazališta lutaka Zadar za sezonu 2018./2019.

Nositelji i suradnici: pedagog i odgojitelji

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

 1. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Agencijom za odgoj i obrazovanje:

- stručni skupovi (seminari, radionice, kongresi, simpoziji - prema Katalogu stručnih skupova)

- informacije i inovacije u svrhu unapređivanja odgojno- obrazovnog procesa

Nositelji i suradnici: pedagog, stručni suradnici, odgojitelji

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

 1. Suradnja s uredom za obrazovanje, kulturu i znanost Zadarske županije i Grada Zadra:

- razrada i usvajanje kriterija prioriteta upisa djece u vrtiće

- suradnja u realizaciji pojedinih programskih sadržaja (blagdanski, razne manifestacije, Dani kruha, Dan grada, Karnevalić, Eko olimpijada  Dječja Olimpijada, Hrvatski  olimpijski dan, Europski tjedan kretanja)

Nositelji i suradnici: pedagog, stručni suradnici, odgojitelji

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

 1. Suradnja s ostalim kulturnim ustanovama :

- suradnja s gradskim muzejima prema Programima muzeja

- suradnja s Hrvatskim narodnim kazalištem Zadar

- suradnja s Gradskom knjižnicom Zadar (organiziranje provođenja manifestacije „Zadar čita“, i Nacionalna kampanje „Čitaj mi“)

- suradnja s ostalim kazalištima

Nositelji i suradnici: pedagog, stručni suradnici, odgojitelji

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

 1. Suradnja s drugim čimbenicima koji doprinose povećanju kvalitete osnovne djelatnosti:

- suradnja s DV Latica (razmjenjivati će se relevantne informacije o zajedničkoj djeci)

- suradnja s Kabinetom za ranu intervenciju Zadar

- suradnja s društvom Naša djeca Zadar

- suradnja s predškolskim ustanovama na gradskoj, županijskoj i državnoj razini

- suradnja sa Čistoćom d.o.o. – sadržaji i aktivnosti vezani uz Ekološki program

- suradnja s medijima (Radio 057, Novi radio Zadar, HRT-Radio Zadar, Zadarski list, Narodni list i dr)

Nositelji i suradnici: pedagog, stručni suradnici, odgojitelji

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

Planirane zadaće stručnog suradnika-pedagoga u odnosu na ravnatelje i članove stručno-razvojne službe 

 1. Timski rad s ravnateljima na poslovima planiranja, osiguravanja uvjeta i valorizacije odgojno-obrazovnog rada:

- sudjelovanje na  timskim sastancima

- sudjelovanje u pripremi Odgojiteljskih vijeća

- sudjelovanje u organizaciji rada Ustanove (raspored odgojitelja, radno vrijeme, formiranje odgojnih skupina, upis djece)

Nositelji i suradnici: pedagog, stručni suradnici, ravnatelj

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

 1. Timski rad sa članovima stručno-razvojne službe:

- razmjenjivanje relevantnih informacija o svakom pojedinom djetetu

- raditi će se na pedagoškoj opservaciji djece s višestrukim teškoćama u razvoju

- izrada Mišljenja stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom razvoju djeteta u svrhu prijevremenog upisa djeteta u školi na zahtjev roditelja

Nositelji i suradnici: pedagog i stručni suradnici

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

 1. Sudjelovanje u izradi svih potrebnih stručnih dokumenata Ustanove :

- Plana i programa Ustanove

- Kurikuluma Ustanove

- Programa rada za ljeto 2018./2019. godine

- Godišnjeg izvješća Ustanove

Nositelji i suradnici: pedagog, stručni suradnici i ravnatelj

Vrijeme ostvarivanja: tijekom godine

Ostale planirane zadaće stručnog suradnika pedagoga

 1. Pomoć u izradi godišnjeg plana i godišnjeg izvješća te dnevnik rada stručnog suradnika – pedagoga
 2. Stručno usavršavanje:

- seminari prema katalogu 2018./2019. godine

- proučavanje stručne literature i pedagoške periodike

- rad na stručnom kolektivnom usavršavanju

 

GODIŠNJI PLAN RADA PEDAGOGA – SINJ

 Organizacija i materijalni uvjeti rada

 • sudjelovanje u formiranju skupina djece
 • sudjelovanje u rasporedu odgojitelja po skupinama
 • sudjelovanje u izradi modela organizacije života i rada
 • sudjelovanje u nabavi stručne literature
 1. Planiranje, programiranje, valorizacija
 • izrada godišnjeg plana i programa rada pedagoga
 • izrada programa osobnog stručnog usavršavanja
 • sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada vrtića
 • izrada Kurikuluma Dječjeg vrtića
 • sudjelovanje u izradi izvedbenih planova i programa
 • izrada analiza i izvješća
 1. Odgojno obrazovni rad

3.1. Rad s djecom

 • uključivanje u rad u periodu adaptacije djece
 • procjena psihofizičkog statusa /razvoja djeteta
 • sudjelovanje u otkrivanju djece s posebnim potrebama
 • praćenje djetetovog razvoja sa svrhom primjerenog odgojno - obrazovnog rada unutar odgojne ustanove
 • individualni rad s djetetom prema potrebi
 • uključivanje u neposredan rad s djecom po potrebi i po pozivu odgojitelja ili na osobnu inicijativu

 Suradnja s odgojiteljima

 • sudjelovanje u konkretizaciji razvojnih zadaća i njihovom ostvarivanju
 • iniciranje inovacija i rad na unapređenju odgojno - obrazovnog procesa
 • suradnja i pomoć u smislu sugeriranja pogodnih aktivnosti za poticaj razvoja djece , posebice djece s posebnim potrebama
 • Suradnja s članovima stručnog tima
 • s odgojiteljima - zajednički rad na planiranju, programiranju,organizaciji, realizaciji i valorizaciji programskih sadržaja u vrtiću
 • suradnja u osmišljavanju života i rada i vrtiću kao i opće strategije razvoja
 • suradnja na prezentaciji rada vrtića u javnosti
 • suradnja u izboru razvojnih zadataka vrtića
 1. Suradnja s roditeljima
 • poticanje odgajatelja na korištenje što raznolikijih oblika suradnje s roditeljima
 • podizanje kvalitete komunikacije odgajatelja s roditeljima
 • informiranje, savjetovanje i komunikacija s roditeljima putem :
  • individualnih razgovora
  • grupnih razgovora
  • roditeljskih sastanaka
  • kutića za roditelje i drugih oblika
 1. Stručno usavršavanje

Osobno stručno usavršavanje

 • praćenje stručne literature i periodike
 • praćenje eventualnih promjena u zakonskoj regulativi
 • suradnja sa stručnim timovima dječjih
 • Sudjelovanje u organizaciji pojedinih oblika stručnog usavršavanja
 • prisustvovanje oblicima stručnog usavršavanja organiziranih u vrtiću
 • pružanje pomoći u pripremi radionica i radionica za roditelje
 • pružanje sugestija pri izboru stručne literature i periodike te izrade Plana individualnog stručnog usavršavanja
 • realizacija stručnih tema na Odgojiteljskim vijećima

Usavršavanje izvan vrtića

 • sudjelovanje u oblicima stručnog usavršavanja organiziranim od strane Agencije za odgoj i obrazovanje
 • sudjelovanje na Danima predškolskog odgoja
 1. Pripravnici i studenti
 • uvođenje pripravnika u samostalan rad
 • realizacija programa pripravničkog staža odgojitelja pripravnika ( uz ostale članove njihovih povjerenstava ).
 1. Pedagoška dokumentacija
 • vođenje osobne pedagoške dokumentacije
 • vođenje pedagoške dokumentacije vrtića
 • izrada godišnje programa rada te izvješća o realizaciji istog
 • sudjelovanje u vođenju pedagoške dokumentacije vrtića
 • sudjelovanje u vođenju foto-dokumentacije vrtića

 

 1. 5. GODIŠNJI PLAN RADA PSIHOLOGA - ZADAR

Plan i program psihologa vezan je uz sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa te su stoga u odnosu na navedeno definirane zadaće. 

 1. Zadaće definirane u odnosu na: dijete:

Glavna zadaća je praćenje i procjena psihofizičkog razvoja djece i napredak svakog pojedinog djeteta te individualni i grupni rad s djecom, posebno onom kojoj su utvrđene posebne potrebe.

 • praćenje i procjena psihofizičkog razvoja djece i identifikacija djece s posebnim potrebama u razvoju,odgoju i njezi, te poduzimanje adekvatnih mjera,
 • identifikacija djece s razvojnim odstupanjima, poduzimanje odgovarajućih mjera te njihovo praćenje,
 • identifikacija potencijalno darovite djece te procjena njihovog razvojnog statusa i potreba,
 • postavljanje razvojnih zadaća i skrb o psihičkom zdravlju djece,
 • uključivanje u provedbu odgojno-obrazovnog programa,
 • osmišljavanje individualiziranog pristupa u odgoju i obrazovanju djece s posebnim
 • potrebama,
 • zaštita prava svakog djeteta u vrtiću,
 • individualni rad s djecom tijekom boravak u vrtiću kroz:
 • utvrđivanje, praćenje i kontinuirano promatranje psihomotornog, kognitivnog i  socio–emocionalnog razvoja djece u odgojnim skupinama
 • praćenje procesa prilagodbe djece s urednim razvojem i djece s posebnim potrebama,
 • prevencija stresa kod djece u procesu prilagodbe,
 • praćenje i procjena psihofizičke spremnosti djece za polazak u školu,
 • analiza podataka i rezultata aspekata razvoja djece prikupljenih razvojnim listama,
 • testiranjem. protokolima, razgovorima s roditeljima,
 • vođenje dokumentacije o djetetu i skupini.
 1. Zadaće definirane u odnosu na roditelje:

Osnovni cilj  je ostvarivanje kvalitetne suradnje s roditeljima.

Suradnja se ostvaruje kroz:

- inicijalni razgovori s roditeljima  novoupisane djece (po potrebi),

- prikupljanje bitnih podataka o djetetu kroz razgovore s roditeljima,

- individualni savjetodavni razgovori s roditeljima,

 - poticanje održavanja prijenosa informacija i usklađivanje odgojnih postupaka roditelja i

   vrtića,

- podrška roditeljima djece s razvojnim odstupanjima i upućivanje u  vanjske ustanove,

- smjernice i upute roditeljima s djecom s razvojnim odstupanjima kroz:

 • prevencija stresa kod roditelja novoupisane djece,
 • prikupljanje bitnih podataka o djetetovom razvoju,
 • informiranje roditelja o rastu i razvoju djeteta te o sumnji na razvojno odstupanje,
 • edukacija roditelja o važnosti pravilnog poticanja razvoja djeteta,
 • edukacija roditelja o utvrđenoj posebnoj potrebi i teškoći u razvoju te pružanje podrške i stručne pomoći,
 • izrada pisanih materijala (letaka, članaka) s ciljem edukacije i podrške,
 • vođenje zapisnika o suradnji s roditeljima,
 • tematski roditeljski sastanci (neželjeno ponašanje kod djece, priprema za školu itd).
 1. Zadaće definirane u odnosu na odgojitelje:

Osnovna zadaća je doprinos stručnoj kompetenciji odgojitelja u radu te se ostvaruje kroz:

 • poticanje i doprinos razvoja odgojiteljskih kompetenciji odgojitelja u radu s djecom, suradnji s odgojiteljima i roditeljima,
 • podrška i smjernice odgojiteljima za rad s djecom s razvojnim odstupanjima,
 • senzibilizacija i edukacija za prepoznavanje djetetovih potreba prilikom planiranja odgojno-obrazovnog procesa,
 • obavještavanje o tijeku terapijskog postupka i napredovanja djeteta
 • poticanje pozitivne komunikacije s djecom, prepoznavanje autonomije svakog djeteta,
 • poštivanje različitosti interesa kod djece,
 • informiranje o prikupljenim podacima o razvojnom statusu djeteta i planiranje aktivnost na temelju istih,
 • edukacija o načinu rada s djecom s posebnim potrebama
 • upućivanje na noviju literaturu vezanu uz rad s djecom predškolske dobi te nova saznanja razvojne psihologije,
 • edukacija o suradničkom i timskom radu odgojiteljske prakse,
 • jačanje kompetencija za refleksiju, samovrednovanje i vrednovanje kroz razgovore s odgojiteljima – individualno i grupno,
 • radni dogovori o savjetovanje, podrška.
 • Sugestije i pomoć u:
 • rješavanju organizacijskih i drugih tekućih pitanja,
 • odgojiteljskim vijećima,
 • radionicama,
 • narudžbi didaktike i stručne literature,
 • evaluaciji i procjeni rada i rezultata vrtića.
 1. Zadaće u odnosu na ravnatelja i stručni tim:

Kontinuirana suradnja s članovima stručnog tima i ravnateljem s ciljem boljeg razvoja interdisciplinarnog pristupa odgojno–obrazovnom procesu ostvaruje se kroz:

 • priprema procesa za prijem novoupisane djece u vrtić (po potrebi),
 • suradnja u izradi Godišnjeg plana i programa vrtića,
 • razmjena informacija i opažanja,
 • rješavanje organizacijskih pitanja,
 • sudjelovanje u Odgojiteljskim vijećima
 • konzultacije prilikom izrade Godišnjeg plana i programa,
 • konzultacije prilikom osmišljavanja radnih sastanaka, radionica i stručnih aktiva te  roditeljskih sastanaka,
 • vrednovanje rada vrtića.

  

 1. Psiholog surađuje s vanjskim ustanovama po potrebi kroz:
 • razgovore,
 • savjetovanja,
 • razmjenu informacija,
 • pisanje nalaza i mišljenja te kroz sastanke.

Vanjske ustanove su:

     DV Latica, vrtić za djecu s teškoćama u razvoju, Zadar

     Feralić, Centar za podršku djeci i roditeljima djece s razvojnim odstupanjima. Zadar

     Kabinet za ranu intervenciju, Caritas zadarske nadbiskupije, Zadar

     Opća bolnica Zadar, odjel pedijatrije

     Centar za socijalnu skrb Zadar

     Via Vox Zadar, obrt za terapiju glasa i govora, Zadar

     Udruga za Down sindrom Zadar

     Osnovne škole

     Ostali dječji vrtići grada Zadra

Stručni suradnik privatnih vrtića grada Zadra

Marija Eškinja, mag.psihologije

GODIŠNJI PLAN RADA ZDRAVSTVENOG VODITELJA


GODIŠNJI PLAN RADA ZDRAVSTVENOG VODITELJA          

KAŠTEL STARI I SINJ

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN u okviru Godišnjeg plana i programa rada više medicinske sestre), provode se mjere:

 • zdravstvene zaštite
 • higijene
 • pravilne prehrane
 • zdravstvenog odgoja
 1. MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Provode se u skladu s Planom i programom mjera zdravstvene zaštite, a obuhvaćaju:

 • cijepljenje protiv zaraznih bolesti
 • sistematski zdravstveni pregled djeteta prije upisa u vrtić
 • zdravstveni pregled djeteta nakon izostanka iz dječjeg vrtića zbog bolesti
 • protuepidemijske mjere u slučaju zarazne bolesti
 • zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj djece (usvajanje zdravog načina življenja)
 • zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj zaposlenih u dječjem vrtiću
 1. MJERE ZA OSIGURANJE HIGIJENE

             Mjere za osiguranje higijene obuhvaćaju:

 • ispunjavanje uvjeta smještaja
 • ispunjavanje uvjeta u pogledu prehrane
 • mjere prevencije od zaraznih bolesti tijekom zajedničkog boravka
 • mjere vezane na svakodnevne aktivnosti u dječjem vrtiću
 • održavanje higijene i nadzor nad higijenskim stanjem
 • mjere za zaštitu od zaraznih bolesti (higijensko-epidemiološki nadzor)
 • protuepidemijske mjere
 • mjere na izletu u prirodi i ljetovanju
 • zdravstveni odgoj djece
 • ostale mjere
 • pravilna prehrana u dječjim vrtićima osigurava se redovitim brojem obroka u skladu s preporučenim količinama energije i prehrambenih tvari
 • provjera kvalitete i kvantitete namirnica
 • sanitarni nadzor nad namirnicama i predmetima opće uporabe koji se koriste u prehrani djece.
 • pravilno provođenje principa samoposluživanja, poštujući sve higijensko sanitarne principe
 • zdravstveno odgojni rad za stvaranje navika zdravog hranjenja te stvaranje pozitivnog stava prema pravilnoj prehrani
 • edukacija i praćenje provođenja proslava rođendana prema novim prehrambenim standardima
 1. ZDRAVSTVENI ODGOJ

Kroz ovu pedagošku godinu provodit će se radionice s odgojiteljima i roditeljima na teme:

 • povišena tjelesna temperatura
 • virusni proljevi
 • važnost održavanja oralne higijene

Za djecu svih odgojnih skupina u planu su radionice na temu:

 • antropometrijska mjerenja
 • pregled vida po optometrijskim tablicama
 • osobna higijena
 • moje tijelo
 • zdrava prehrana
 • važnost sporta

Voditi zdravstvenu dokumentaciju:

 • zdravstveni karton djeteta u dječjem vrtiću (Prilog 3)
 • evidenciju o zdravstvenom odgoju (Prilog 4)
 • evidenciju o higijensko-epidemiološkom nadzoru (Prilog 5)
 • evidenciju o sanitarnom nadzoru (Prilog 6)
 • evidenciju epidemioloških indikacija (Prilog 7)
 • evidenciju ozljeda (Prilog 8)
 • evidenciju antropometrijskih mjerenja. (Prilog 9)

Nastojat ću da ću svojim radom  doprinesem zdravom rastu i razvoju djece te stvorim dobru i kvalitetnu suradnju s roditeljima, odgojiteljima i ostalim djelatnicima dječjeg vrtića.

                                                                                   Marija Brčić Šušak, s.M.Terezija, bac. med. techn.

 1. 7. GODIŠNJI PLAN RADA ZDRAVSTVENOG VODITELJA -  ZADAR

 UVOD

Zdravstvena voditeljica u dječjem vrtiću radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece i u timu sa stručnim suradnicima, ravnateljem, odgojiteljima, roditeljima, pedijatrima i ostalim čimbenicima sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka koji se mogu grupirati u četiri područja, i to;

 1. zdravstvena zaštita djece
 2. praćenje i unapređenje sanitarno - higijenskih uvjeta u dječjem vrtiću
 3. praćenje i unapređenje prehrane djece
 4. priprema i realizacija zdravstvenog odgoja

Zdravstvena voditeljica u predškolskom sustavu ima stoga vrlo odgovornu zadaću da svoja profesionalna znanja integrira u odgojno-obrazovni proces i zajedno s ostalim suradnicima osigura najbolje moguće uvjete potrebne za optimalan dječji razvoj.

 1. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE

CILJ: stvaranje uvjeta za pravilan rast i razvoj djeteta, prevenciju oboljenja, podršku djetetu pri stvaranju navika zdravog načina življenja i odgovarajuće reagiranje u potencijalno opasnim situacijama za dijete.

2.1. Planirane zadaće zdravstvenog voditelja

 • prikupljanje liječničkih potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
 • prikupljanje liječničkih potvrda o obavljenom zdravstvenom pregledu djeteta nakon izostanka iz vrtića
 • provjera dokumentacije o cijepljenju djeteta i evidencija procijepljenosti
 • vođenje zdravstvenog kartona djeteta u dječjem vrtiću o suradnja s izabranim doktorima medicine – pedijatrima
 • stalno praćenje zdravstvenog statusa djece kroz kontinuirano praćenje pobola djece
 • praćenje epidemiološke situacije te, po potrebi, provođenje protuepidemijskih mjera u slučaju zarazne bolesti
 • zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj djece
 • nadzor nad adekvatnom prehranom djece, prevencija pretilosti, te usvajanje kulture prehrane
 • praćenje rasta i razvoja djece kroz antropometrijska mjerenja djece dva puta godišnje i analiza antropometrijskog mjerenja
 • provođenje zdravstvenog odgoja djece, roditelja i svih zaposlenika vrtića
 • sudjelovanje u rješavanju problemskih situacija vezanih uz zdravlje djeteta.

 

2.2. Oblici realizacije

 • procjena i praćenje psihofizičkog razvoja pojedinog djeteta i djece u skupini te identifikacija djece s posebnim zdravstvenim potrebama, predočenjem potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u vrtić, temeljem druge liječničke dokumentacije te konačno provedenim informativnim individualnim razgovorima sa roditeljima odnosno skrbnicima djece
 • identifikacija djece s posebnim zdravstvenim potrebama (kronične bolesti, alergije…)
 • upoznavanje zaposlenih u dječjem vrtiću s karakteristikama psihofizičkog razvoja djeteta i njegovim potrebama i to pružanjem informacija i pisanih uputa (protokola postupanja) odgojiteljima, kuharicama i pomoćnom osoblju uz osiguravanje potrebnih uvjeta za neometan rast i razvoj djeteta o redovito praćenje djece s posebnim potrebama i djece s teškoćama u razvoju
 • preventivno djelovanje na suzbijanju bolesti i u situacijama epidemioloških indikacija i to: stalnim praćenjem zdravstvenog statusa djece kroz kontinuirano praćenje pobola djece (vođenje zdravstvenog kartona djeteta u dječjem vrtiću), praćenjem epidemiološke situacije te po potrebi, provođenjem protuepidemijskih mjera u slučaju zarazne bolesti, provjerom dokumentacije o cijepljenju djeteta i evidencijom procijepljenosti
 • pravovremeno zadovoljavanje osnovnih bioloških potreba djece i to osiguravanjem optimalnog psihofizičkog razvoja djece poticanjem svakodnevnog boravka na zraku (kad vremenske prilike dopuštaju)
 • poticanje kulturno - higijenskih navika kod djece (pranje ruku, upotreba WC-a, upotreba, maramice, salvete, ponašanje za vrijeme obroka..) putem raznih odgojno obrazovnih sadržaja ovisno o dobi
 • praćenje tjelesnog rasta i razvoja djece u skupini, individualno i njihovih potreba te poduzimanje potrebnih mjera kroz antropometrijska mjerenja djece dva puta godišnje i analiza antropometrijskog mjerenja
 • pružanje pomoći djeci u situacijama povreda i bolesti

 

 1. SANITARNO - HIGIJENSKI UVJETI U DJEČJEM VRTIĆU

CILJ: osiguranje najviše moguće razine higijene prostora i stalni nadzor nad higijensko - sanitarnim uvjetima unutarnjih i vanjskih prostora, osiguranje sigurnosnih uvjeta boravka djeteta u vrtiću (postupci i tehnički uvjeti) te pravovremeno i odgovarajuće reagiranje u uvjetima epidemiološke opasnosti.

 

3.1. Planirane zadaće zdravstvenog voditelja

 • praćenje, nadziranje i predlaganje mjera za poboljšanje sanitarno – higijenskih uvjeta rada u dječjem vrtiću
 • ispunjavanje uvjeta smještaja
 • ispunjavanje uvjeta u pogledu prehrane
 • kontrola provođenja HACCP sustava
 • mjere prevencije od zaraznih bolesti kao i higijensko epidemiološki nadzor nad zaraznim bolestima
 • protuepidemijske mjere
 • suradnja sa higijensko-epidemiološkom službom
 • mjere vezane uz svakodnevne aktivnosti u vrtiću o održavanje higijene i nadzor nad higijenskim stanjem
 • osiguranje stjecanja znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobne higijene (tečaj higijenskog minimuma) 
 • praćenje sanitarno zdravstvenih pregleda djelatnika
 • zdravstveni odgoj

3.2. Oblici realizacije

 • osiguranje visoke razine higijene objekta praćenjem, nadziranjem i predlaganjem mjera za poboljšanje sanitarno – higijenskih uvjeta rada u dječjem vrtiću
 • ispunjavanje uvjeta smještaja i to: pregledom prostora prilikom pranja i čišćenja, praćenjem provođenja svakodnevne dezinfekcije (sanitarni čvorovi, kuhinja, stolovi, stolci...), osiguranjem optimalnih mikroklimatskih uvjeta unutar objekta (temperatura, vlažnost, osvjetljenje), osiguranjem dovoljne količine sredstava za opću higijenu djece, nadzor nad mijenjanjem i pranjem posteljine, briga o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene ispravnosti igračaka i drugih predmeta opće uporabe, pregled igrališta, osiguranje sigurnosti djece kontrolom ulaza i izlaza te zatvaranjem vrata o primjena implementiranog HACCP sustava prilikom pripreme hrane te kontrola provođenja istog putem odgovarajuće HACCP dokumentacije
 • mjere prevencije od zaraznih bolesti kao i higijensko epidemiološki nadzor nad zaraznim bolestima i to provođenjem protuepidemijskih mjera prema uputama higijensko - epidemiološke službe i zakonom propisanih postupaka
 • Suradnja Higijensko - epidemiološkom službom i to praćenjem provođenja kontinuiranog zdravstvenog nadzora – ispitivanjem mikrobiološke čistoće objekta te ispitivanjem mikrobiološke ispravnosti hrane
 • nadzor nad organiziranjem i provođenjem obveznih preventivnih mjera dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije unutar objekta prema zakonom propisanim terminima ili po potrebi i na zakonom propisan način
 • praćenje i pravovremeno organiziranje edukacije za osiguranje stjecanja osnovnog i proširenog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobne higijene osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica (tečaj „higijenskog minimuma“) o praćenje i pravovremeno upućivanje na sanitarno zdravstvene preglede na kliconoštvo radnika dječjeg vrtića.

 

 1. PREHRANA DJECE

 CILJ: planiranje pravilne prehrane djece u vrtiću u skladu s preporučenim prehrambenim standardima, uz primjenu zdravstvenih, kulturoloških i obrazovnih elemenata, te prilagođavanje oblika prehrane specifičnim potrebama djece.

4.1. Planirane zadaće zdravstvenog voditelja

 • sastavljanje jelovnika u skladu prema važećim prehrambenim standardima i normativima koji su određeni «Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima» (član 18. stavak 1 i 3 Zakona o predškolskom odgoju)
 • prehrana je jedna od osnovnih bioloških potreba koja mora zadovoljiti mnoge kriterije; da je odgovarajuća za dob, planirana prema duljini boravka djeteta u vrtiću, da je raznovrsna, pripremljena od sezonskih namirnica odgovarajućih za prehranu djece predškolske dobi, svježa, dobro kombinirana i kontrolirana, a sve radi osiguranja optimalnog rasta i razvoja djece
 • zdravstveno odgojni rad za stvaranje navika zdravog hranjenja te stvaranje pozitivnog stava prema pravilnoj prehrani
 • praćenje rezultata analiza kontinuiranog ispitivanja energetske vrijednosti obroka, kontrolirani u ovlaštenim ustanovama.

 

4.2. Oblici realizacije

 • rad na organizaciji i realizaciji pravilne prehrane djece i to sastavljanjem jelovnika u skladu prema važećim prehrambenim standardima i normativima, da je prehrana odgovarajuća za dob, planirana prema duljini boravka djeteta u vrtiću, da je raznovrsna, pripremljena od sezonskih namirnica odgovarajućih za prehranu djece predškolske dobi, svježa, dobro kombinirana i kontrolirana, a sve radi osiguranja optimalnog rasta i razvoja djece
 • identifikacija individualnih specifičnosti i posebnih potreba djeteta putem individualnih informativnih razgovora s roditeljima i temeljem liječničke dokumentacije
 • planiranje kvalitetnog jelovnika i osiguranje posebnih namirnica ili jela prema specifičnim potrebama pojedinog djeteta (nutritivne alergije, pretilost, pothranjenost, bolesti probavnog sustava...)
 • redovita provjera kvalitete i kvantitete hrane praćenjem konzumacije obroka djece, njihovih preferenci, stavova, mišljenja i prema tome prilagođavanje jelovnika
 • nadzor nad adekvatnom prehranom djece u smislu prevencije pretilosti
 • edukacija odgojitelja o važnosti individualizirane prehrane (s obzirom na pretilost ili pothranjenost) i važnosti pojedinih namirnica te kako motivirati djecu na prihvaćanje pojedinih jela i namirnica
 • zakonski sanitarni nadzor nad namirnicama i predmetima opće uporabe koji se koriste u prehrani djece
 • zdravstveno odgojni rad za stvaranje navika zdravog hranjenja te stvaranje pozitivnog stava prema pravilnoj prehrani
 • praćenje provođenja i rezultata analize kontinuiranog ispitivanja energetske vrijednosti obroka.
 1. ZDRAVSTVENI ODGOJ

 CILJ: zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj djece, roditelja, skrbnika i zaposlenih u dječjem vrtiću u svezi sa stjecanjem pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina življenja, posebno s obzirom na prevenciju najznačajnijih zdravstvenih problema.

5.1. Planirane zadaće zdravstvenog voditelja

 5.1.1. U odnosu na djecu

 • Zdravlje i higijena: prezentacija edukativne slikovnice
 • Zubi i briga o njima: prezentacije edukativnih slikovnica, demonstracije pranja zubi
 • o Zdrava i nezdrava hrana: kontinuirana edukacija djece, prezentacije edukativnih slikovnica

5.1.2. U odnosu na odgojitelje i ostale zaposlenike dječjeg vrtića

 • educirati, informirati i savjetovati zaposlenike dječjeg vrtića o aktualnim problemima izradom informativno edukacijskog materijala - letaka, brošura, protokolima postupanja ili organizacijom predavanja na teme: Hitna stanja
 • osiguranje pravilne prehrane
 • organizacija preraspodjele i serviranja hrane za djecu s nutritivnim alergijama
 • provođenje mjera zdravstvene zaštite u dječjem vrtiću
 • provođenje općih protuepidemijskih mjera
 • osiguranje higijensko sanitarnih mjera te njihovo provođenje unutar objekta

5.1.3. U odnosu na roditelje/skrbnike

Po planu, dogovoru i zainteresiranosti vrtića planira se:

 • održati roditeljske sastanke te provoditi individualne savjetodavne razgovore s roditeljima/skrbnicima tijekom godine ovisno o aktualnim zdravstvenim problemima i po zatraženim temama:
 • po potrebi informirati i savjetovati roditelje o aktualnim problemima u obliku informativno edukacijskog materijala.
 1. STRUČNO USAVRŠAVANJE ZDRAVSTVENOG VODITELJA

Edukacija se provodi kroz:

 • zakonski obvezna stručna predavanja organizirana od strane Hrvatske komore medicinskih sestara koja izdaje odobrenja za samostalan rad (licence) svim medicinskih sestrama i medicinskim tehničarima koji zadovoljavaju uvjete i redovito se educiraju,
 • trajne edukacije medicinskih sestara,
 • seminare,
 • simpozije,
 • praćenje stručne literature.

 Stečena stručna znanja, na različite načine i to kroz stručne upute i savjete, letke, brošure, prezentacije, predavanja i sl., nastojim osmisliti i prenijeti na sve sudionike u procesu odgoja i obrazovanja. Na ovaj način nastojim dati svoj doprinos kvalitetnijem obavljanju postavljenih zadaća na očuvanju i unapređenju zdravlja djece i odraslih.

 1. ZDRAVSTVENA DOKUMENTACIJA

Redovitim obilascima dječjeg vrtića zdravstveni voditelj bilježi i vodi propisanu zdravstvenu dokumentaciju:

 • evidencije o higijensko-epidemiološkom nadzoru
 • evidencije epidemioloških indikacija
 • evidencije o sanitarnom nadzoru o evidencije
 • zdravstvenom odgoju
 • zdravstvene kartone djece u dječjem vrtiću
 • evidencije antropometrijskih mjerenja
 • evidencije ozljeda voditi će odgojitelji djece uz nadzor zdravstvenih voditelja

Hikmeta Peričić bacc.med tech.

Copyright (c) S2015 - Dječji vrtić BLAGOVIJEST
Designed by olwebdesign.com