Plan i program 2018./2019.

Indeks Članka

DJEČJI  VRTIĆ  BLAGOVIJEST

SKUPINA

BROJ DJECE

UKUPNO DJECE

ODGOJNE  DJELATNICE

Središnji  objekt  KAŠTEL  STARI  Bana Jelačića 55

I. mlađa

mješovita 

 (3 – 5 god.)

24

48

Jelena Zebić, s. Monika, VŠS  

Vesna Milković, s. Tomislava,

VŠS

II.  starija mješovita

(5 – 7 god.)

24

Iva Bakić, s.Krešimira, VŠS

Marina Miše.  VŠS

 

Podružnica            ZADAR                   Sv. Vinka Paulskog  25

I.

mješovita   

(3 – 7 god.)

22

44

Sara Filipović, s.M.Tina, VŠS

Sanja Brkljača, VŠS

II.

mješovita    (3 – 7 god.)

22

Ana Šimundža, s. Dolores, VŠS

Daniela Marin, VŠS

 

Podružnica            SINJ                 Istarska 21

 

I. mlađa

mješovita    (3 – 5 god.)

23

46

Ksenija Vrdoljak, s.Tea, VŠS

Ana Kelava, VŠS

II. starija

mješovita

(5 – 7 god.)

23

Nedjeljka Despotušić,

s.M.Nedjeljka, VŠS

Zrinka Marić, VŠS

U K U P N O

6

138

138

12

 

O s t a l e   d j e l a t n i c e :

ravnateljica:
Iva Bakić, s. Krešimira, VŠS

stručni suradnici:     

a) zdravstveni voditelj
Marija Brčić Šušak, s.M.Terezija, medicinska sestra, VŠS – Kaštel stari i Podružnica Sinj
Hikmeta Peričić, medicinska sestra – Podružnica Zadar

b) pedagog:
Meri Žitković Babaja, prof. – Kaštel Stari
Marina Šarlija Miočić, prof. – Podružnica Zadar
Anđela Masnić, prof. – Podružnica Sinj

c) psiholog:
Marija Eškinja, prof. – Podružnica Zadar

spremačice:               

Željka Bilić – Kaštel Stari
Raspisan natječaj  – Podružnica Zadar 
Marija Ivandić – Podružnica Sinj

Odgajatelji u neposrednom radu rade 5,5 sati. Dežurstva su od 6/6.30 do 8.00 sati, a u popodnevnoj smjeni od 15.00 do 16/16.30 sati, ovisno o objektu. Ostali poslovi odgojitelja do punog radnog vremena (8 sati tjedno), obuhvaćaju planiranje, programiranje i vrednovanje rada, pripremu prostora i poticaja, suradnju s roditeljima, duhovne obnove, te stručno usavršavanje.

Ravnateljica/voditeljica podružnice vodi dnevnu evidenciju radnog vremena radnika. Radno vrijeme radnika se može po potrebi mijenjati odlukom ravnateljice, a na prijedlog odgojitelja, prema potrebama djece i njihovih roditelja. Sve službe su u funkciji ostvarivanja odgojno obrazovnog rada s djecom i potreba roditelja, te će se organizacija rada tome i prilagođavati.

Godišnji odmor je tijekom srpnja i/ili kolovoza, a tijekom tih ljetnih mjeseci će se uz uređenje vanjskih i unutarnjih prostora vrtića izvršiti potrebne promjene, te pripreme za novu pedagošku godinu.

Program katoličkog vjerskog odgoja integriran je u cjelodnevni program rada s djecom, a u njega su uključena sva djeca u naša sva tri objekta. Bit je programa katoličkog vjerskog odgoja je približiti djeci dobrotu i ljubav Boga koji nas neizmjerno ljubi.

Program rada predškole, za djecu koja su već polaznici vrtića planira se ostvariti u okviru redovitog rada vrtića u okviru pedagoške godine. Provodit će se svakodnevno, kontinuirano i ravnomjerno. Time želimo dijete kvalitetno pripremiti za polazak u školu. U program predškole uključit će se djeca rođena 2012.  do 31. 03. 2013. god.  U Kaštel Starom ove godine je 11 djece, te podružnicama u Zadru 14 i Sinju 23 djece; sveukupno 48 djece.

Program rada predškole realizirat će odgajatelje uz stručnu potporu pedagoga.

Cilj je ovog programa poticati cjeloviti razvoj djeteta, te mu u godini pred polazak u školu osigurati poticajno okruženje u kojemu će moći razviti sve svoje potencijale, razvijati pozitivne stavove prema školi i radne navike, probuditi interes kojim će steći potrebna znanja i vještine kako bi bilo spremno krenuti u školu.

Uz redoviti program ponuđeni su i kraći programi koji se ostvaruju dva puta tjedno:

Engleski jezik – dva puta tjedno:

a) središnji objekt Kaštel Stari,
nositelj programa: Iva Bakić, s. Krešimira

b) područni objekt Zadar
nositelj programa: „ENESEN“ – Slivnica – Zadar, Katarina Jurčić

c) područni objekt Sinj
nositelj programa: Iva Bakić, s. Krešimira

Gimnastika:

područni objekt Zadar
Ana Petrović, prof. kineziolog

Kraći program engleskog jezika provodi se u dječjim vrtićima kao podrška kognitivnom, kulturnom i psiho-socijalnom razvoju djece. Djelatnici koji provode program su odgojitelji s minimalno B2 stupnjem znanja engleskog jezika i profesori engleskog jezika s iskustvom u radu s djecom predškolske dobi. Posebno se pazi na uočavanje i uvažavanje individualnih razlika među djecom. Cilj je da se svako dijete osjeća vrijednim, sposobnim i uspješnim. Jezik se uči svim osjetilima, glazbom, pokretom, plesom, pjesmom, ritmom i rimom.

Gimnastika: Program obuhvaća zanimljive igre i gibanja kroz koje dijete razvija svoje motoričke sposobnosti, koordinaciju, orijentaciju u prostoru. Poštujući metodička načela rada, dob i interes djece, radi se u ugodnoj atmosferi koja kod djece potiče pokret, gibljivost, maštu i stvaralaštvo.

Kraći programi financirat će se uplatama roditelja.

Upisi su u tijeku.

Copyright (c) S2015 - Dječji vrtić BLAGOVIJEST
Designed by olwebdesign.com