Plan i program 2018./2019.

Indeks Članka

NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST, RAZVOJ I ZDRAVLJE  DJECE

Briga za tjelesni rast i razvoj, što u prvom redu podrazumijeva brigu za zdravlje djece rane i predškolske dobi, važan je dio odgojno-obrazovnog rada vrtića.  Do potrebnih podataka o djetetu dolazimo tijekom razgovora s roditeljima i dokumentacije koju roditelji prilažu prilikom upisa djeteta u vrtić. Pratimo procijepljenost djece te provođenje sistematskih pregleda što nam daje dodatne specifične podatke o zdravlju, rastu i razvoju djetetu.

 Analizom prikupljene dokumentacije i eventualnih specifičnih zdravstvenih zahtjeva, odgojitelji provode briga o svakom djetetu u skupini.

Poslovi vezani uz ovo područje rada te  briga za zdravlje djece grupira se u četiri područja:

  • Zdravstvena zaštita djeteta – podrazumijeva stvaranje uvjeta za pravilan razvoj djeteta, prevenciju oboljenja, podršku djetetu pri stvaranju navika zdravog načina življenja i adekvatno reagiranje u potencijalno opasnim situacijama za pojedino dijete.
  • Prehrana djeteta – podrazumijeva pravilnu prehranu djece u vrtiću u skladu s preporučenim prehrambenim standardima. Pri tome je važno voditi brigu o primjeni zdravstvenih, kulturoloških i obrazovnih elemenata, te prehranu u vrtiću prilagoditi specifičnim potrebama djece
  • Higijensko-tehnički uvjeti – osigurati najviše moguću razinu higijene unutarnjih i vanjskih prostora, te pravovremeno reagirati  u slučaju epidemiološke opasnosti
  • Suradnja sa stručnim ustanovama – organiziranje i redovito provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u suradnji sa Zavod za javno zdravstvo, redovite sanitarne kontrole djelatnica, redovite sanitarne kontrole hrane, posuđa te radnih površina i organiziranje edukativnih programa za roditelje i odgojitelje
  • Sigurnost djeteta – podrazumijeva osiguravanje sigurnih uvjeta boravka djeteta u vrtiću (kako u unutarnjim tako i u vanjskim prostorima vrtića) te odgojno-obrazovni rad s djecom na usvajanju higijenskih navika i vještina samozaštite i, što je iznimno važno, zaštite druge djece s kojima se svakodnevno igraju, uče i druže.

Najvažnije osobe u zaštiti zdravlja djeteta su naravno roditelji i obitelj iz koje dijete dolazi u vrtićku ustanovu, jer su oni ti koji odlučuju o svim bitnim faktorima razvoja djeteta. Mi, odgojni djelatnici, smo tu da im kroz razne aktivnosti pomognemo donositi  kompetentne odluke na  očuvanja zdravlja i tjelesnog rasta i razvoja njihove djece.       

O svim mjerama skrbi za tjelesni rast, razvoj i zdravlje djece posebnu pažnju imat će  zdravstveni voditelji, s naglasak na timsko djelovanje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa.

Copyright (c) S2015 - Dječji vrtić BLAGOVIJEST
Designed by olwebdesign.com