Plan i program 2018./2019.

Indeks Članka

NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA                  

Stručno usavršavanje odgojnih djelatnika od iznimne je važnosti jer pridonosi postizanju boljih rezultata u odgojno obrazovnom radu. Stoga je bitno odvojiti potrebno vrijeme za individualno usavršavanje ali jednako tako i prenijeti drugima ono u čemu smo se sami usavršili tj. osigurati vrijeme za refleksiju odgojne prakse, pridonositi razmjeni informacija i znanja, njegovati uzajamnu pomoć i podršku. Na taj način ćemo doprinositi boljoj stručnoj kompetenciji svih djelatnika u odgojno obrazovnom procesu te unapređivati i promicati odgojnu praksu.

Odgojitelji će tijekom pedagoške godine sudjelovati na stručnim seminarima i radionicama u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Katehetskih ureda mjesne Crkve u kojoj vrtić djeluje, kao i onih u organizaciji gradskih ureda za prosvjetu.

U sklopu individualnog stručnog usavršavanja odgojitelji će obrađivati teme koje su vezane uz ovogodišnju zadaću i to kroz:

 1. Konzultiranje literature, stručnih časopisa
 2. Odlaskom na seminare na tu temu
 3. Upoznajući se i povezujući sa stručnjacima iz drugih vrtića koji se bave istom temom razmjenjujući iskustva i spoznaje

 Ovogodišnje Teme individualnog stručnog usavršavanja:

 • Prevladavanje egocentričnosti u razvoju djeteta
 • Komunikacija među nama – temelj zajedništva
 • Vjerski odgoj djeteta modernog doba
 • Ozračje za razvoj samopoštovanja i pozitivne slike o sebi;
 • Važnost vjerskog kutića u vrtiću
 • Istinska komunikacija s Bogomrezultira dobrom komunikacijom s čovjekom
 • Važnost praćenja i evaluacija napretka u razvoju djeteta
 • Poticanje razvoja socijalnih kompetencija
 • Sveci izazov današnjem čovjeku
 • Kvalitetna komunikacija (u svjetlu svetaca)
 • Razvoj emocionalne inteligencije
 • Umijeće dobre komunikacije
 • Prihvaćanje različitosti; stvarati okružje u kojem vlada povjerenjei poštuje osobnost svakoga
Copyright (c) S2015 - Dječji vrtić BLAGOVIJEST
Designed by olwebdesign.com