Plan i program 2018./2019.

Indeks Članka

SURADNJA S RODITELJIMA

Odgojitelji i roditelji su istinski subjekti i ravnopravni partneri u realizaciji cjelovitog programa odgoja i naobrazbe djeteta. Redovitim dvosmjernim komuniciranjem izmjenjuju se informacije o djetetovim individualnim potrebama i razvojnom napredovanju. U skladu s time nastavit ćemo raditi na unaprjeđenju i intenziviranju suradnje s roditeljima kroz sve oblike suradnje.

Bitni zadaci suradnje s roditeljima su:

  1. Razvijanje partnerskih odnosa odgojitelja i roditelja s uključivanjem roditelja u odgojno-obrazovni rad:
  • prezentacija programa (foto i video dokumentacija, prezentacije, izložbe, pisani materijali ….)
  • individualne konzultacije na kojima se svaki roditelj informira o postignućima djeteta na svim područjima rada
  • druženja dijete-odgajatelj-roditelj u cilju razvoja socijalizacije, poticaja kreativnosti, razvoja pozitivne slike o sebi i zadovoljavanja potreba i prava djece i roditelja
  • roditeljski sastanci
  1. Vrtić kao mjesto podrške roditeljima u ostvarivanju roditeljske uloge:

-     roditeljski sastanci: za novoupisanu djecu, za roditelje djece predškolaraca

  -     individualni razgovori

  -     u suradnji s Uredima za obitelj  splitsko-makarske i zadarske nadbiskupije

  -     poticaji za duhovnu formaciju na planu Crkve

  1. Zadaće na nivou ustanove:

  -     inicijalni razgovori s novoupisanim obiteljima

  -     svakodnevni kontakt (dvosmjerna komunikacija)

  -     ostali oblici komunikacije: brošure, letci, internetska stranica vrtića, oglasna ploča,

        pisani materijali…

  -     druženja, priredbe, izleti, odlasci u prirodu

Kako bismo što bolje realizirali temu ovogodišnjeg plana i program, koja naglašava suradnički odnos odgojitelja i roditelja u vjerskom odgoju djece, nužna je usklađenost i jedinstvenost naših odgojnih nastojanja. Budući da je suradnja s obiteljima jedna je od osnovnih značajki našeg vrtića nastavit ćemo u tom duhu i u ovoj pedagoškoj godini.

Copyright (c) S2015 - Dječji vrtić BLAGOVIJEST
Designed by olwebdesign.com