Plan i program 2018./2019.

Indeks Članka

STRUKTURA SATI ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA

Struktura sati odgojno obrazovnih djelatnika za 2018./2019. godinu zasniva se na 249 radnih dana, od čega je ukupno 1992 radnih sati.

Ukupna satnica za pedagošku 2018./2019. godinu iznosi 2080 sati.

Struktura sati je razrađena u tablicama: 1, 2, 3, 4 i 5 kako slijedi:

Tablica 1

STRUKTURA  SATI

Mjesec
Broj  dana
Subote
Nedjelje
Blagdani
Radni  dani
Ukupno  sati  rada
Ukupno  sati sblagdanima
  9 / 2018.
30
5
5
0
20
160
160
10 / 2018.
31
4
4
1
22
176
184
11 / 2018.
30
4
4
1
21
168
176
12 / 2018.
31
5
5
2
19
152
168
  1 / 2019.
31
4
4
1
22
176
184
  2 / 2019.
28
4
4
0
20
160
160
  3 / 2019.
31
5
5
0
21
168
168
  4 / 2019.
30
4
4
1
21
168
176
  5 / 2019.
31
4
4
1
22
176
184
  6 / 2019.
30
5
5
2
18
144
160
  7 / 2019.
31
4
4
0
23
184
184
  8 / 2019.
31
5
4
2
20
160
176
UKUPNO
 365 
 53
52
11
249
1992
2080

 

Tablica 2

STRUKTURA  SATI  ODGOJNO-OBRAZOVNIH  DJELATNIKA ZA  PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.

Mjesec

Radni  dani

Neposredni rad

Ostali poslovi

Stanka

Ukupno sati  rada

  9 / 2018.

20

110

40

10

160

10 / 2018.

22

121

44

11

176

11 / 2018.

21

115,5

42

10,5

168

12 / 2018.

19

104,5

38

9,5

152

  1 / 2019.

22

121

44

11

176

  2 / 2019.

20

110

40

10

160

  3 / 2019.

21

115,5

42

10,5

168

  4 / 2019.

21

115,5

42

10,5

168

  5 / 2019.

22

121

44

11

176

  6 / 2019.

18

99

36

9

144

  7 / 2019.

23

126,5

46

11,5

184

  8 / 2019.

20

110

40

10

160

UKUPNO

249

1369,5

498

124,5

1992

Satnica na bazi radnog tjedna: 40 sati (8 sati dnevno, od ponedjeljka do petka).

Neposredni rad s djecom: 27,5 sati tjedno (5,5 sati dnevno); 249 x 5,5 = 1369,5 sati

Ostali poslovi: 10 sati tjedno (2 sata dnevno); 249 x 2 = 498

Dnevni odmor: 2,5 sata tjedno;  249 x 0,5 = 124,5

Ukupno: 40 sati tjedno;  249 radnih dana u godini x 8 sati dnevnog rada = 1992 sati

Tablica 3 

RAZRADA ZADUŽENJA GODIŠNJE SATNICE PO MJESECIMA ZA PEDAG. GODINU 2018./2019.:

MJESEC
09/18.
10/18.
11/18.
12/18.
01/19.
02/19.
03/19.
04/19.
05/19.
06/19.
07/19.
08/19.
UKUPNO
NEPOSREDNI RAD
110
121
115,5
104,5
121
110
115,5
115,5
121
99
126,5
110
1369,5
PLANIRANJE DNEVNO
20
22
21
19
22
20
21
21
22
18
23
20
249
PLANIRANJE TJEDNO
4
4
5
4
4
5
4
4
5
4
5
3
50
 
PLANIRANJE MJESEČNO
TROMJESEČNO
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
15
 
SURADNJA S RODITELJ.
9
4
4
4
4
3
4
4
5
3
3
2
49
IND. STRUČ.USAVRŠAV.
STRUČNO US.U USTANOVI
0
1
5
2
1
2
5
0
3
1
2
0
22
 
STRUČNO US. IZVAN UST.
0
7
0
0
8
3
0
8
0
2
6
6
40
ODGOJITELJSKO VIJEĆE
2
0
0
3
0
0
0
0
0
3
2
3
14
 
RAD NA ESTET. UREĐENJU
3
4
6
5
4
6
7
4
8
3
4
5
61
 
UKUPAN BROJ SATI ZA
DRUGE POSLOVE
 
40
 
44
 
42
 
38
 
44
 
40
 
42
 
42
 
44
 
36
 
46
 
40
 
498
 
DNEVNI ODMOR
10
11
10,5
9,5
11
10
10,5
10,5
11
9
11,5
10
124,5
UKUPNO ZADUŽENJE
S ODMOROM
 
160
176
168
152
176
160
168
168
176
144
184
160
1992

Tablica 4

STRUKTURA  40-SATNOG  RADNOG  TJEDNA ODGOJNIH DJELATNIKA

 
DANI
 
SATI
NEPOSREDNI RAD
PRATEĆI POSLOVI
DNEVNI
ODMOR
UKUPNO
Planirana priprema
Suradnja s roditeljima
Stručno
usavrša-
vanje
 
 
 
5 h i 30 min.
1 sat
30 min
30 min
30 min
8 sati
5
40
27 h 30 min
5 sati
2 h 30 min
2h 30 min
 
2h 30 min
 
40 sati

Tablica 5

STRUKTURA  RADNOG  VREMENA  PRATEĆIH  SLUŽBI

Red. broj
Radno mjesto
Ime i prezime
Školska sprema
Dnevno radno vrijeme
Godišnje radno
zaduženje
1.
Ravnateljica
Odgojiteljica
Iva Bakić,
s. Krešimira
VŠS
8 sati dnevno
1992 sata
2.
Pedagog
Kaštel Stari
Meri Žitković Babaja, prof.
VSS
2 sata mjesečno
24 sata
3.
Pedagog, Zadar
Marina Šarlija Miočić, prof.
VSS
2 sata tjedno
104 sata
4.
Pedagog
Sinj
Anđela Masnić, prof.
VSS
2 sata mjesečno
24 sata
5.
Psiholog,
Zadar
Marija Eškinja, prof.
VSS
3 sata tjedno
156 sati
6.
Zdravstveni
voditelj KS/Sinj
Marija Brčić Šušak
s.M. Terezija
VŠS
6 sati mjesečno
72 sata
7.
Zdravstveni
voditelj
Zadar
Hikmeta Peričić
VŠS
2 sata tjedno
104 sata
8.
Spremačice,
pomoćnice
Željka Bilić
NKV
5 sati dnevno
1245 sati
Raspisan natječaj
NKV
4 sata dnevno
996 sati
Marija Ivandić
NKV
6 sati dnevno
1494 sata

 

Copyright (c) S2015 - Dječji vrtić BLAGOVIJEST
Designed by olwebdesign.com